Kas Eesti ettevõtted vajavad kirjalikult vormistatud häid äritavasid?

27.06.2007

Juuni alguses toimunud ümarlaua “Ärieetikaga korruptsiooni vastu” järjena kavatseb ühing Korruptsioonivaba Eesti (KVE) jätkata avalikke arutelusid, kas Eesti ettevõtted vajavad kirjalikult vastu võetud häid äritavasid. Heade äritavade kirjaliku vormistamise pooldajad leiavad, et konkreetselt paberile pandu aitab ettevõtteid paremini hoiduda korruptsioonist. Heade äritavade vormistamise kriitikud arvavad, et tegemist on bürokraatliku paberimäärimisega, mida tehakse vaid formaalsetel põhjustel. Kes on aus, on seda ka ilma vatava dokumendita. Mida arvate teie? Andke KVE-le teada (info@transpraency.ee), et saaksime paremini valmistuda aasta lõpul planeeritavaks ärieetika seminariks, kus teema päevakorral on. Taustainfoks võib tutvuda rahvusvahelise korruptsioonivastase organisatsiooni Transparency International heade äritavade leheküljega: http://www.transparency.org/global_prior... KVE ümarlaud “Ärieetikaga korruptsiooni vastu” 5. juunil tõi kokku 30 eraettevõtluse ja riigistruktuuride esindajat. Ümarlaual said esimest korda nii laiapõhjaliselt kokku erasektori ja riigi esindajad, et arutada tegevuskava korruptsiooni vastu erasektoris.