Huvide konflikt vabaühendustes vajab teravdatud tähelepanu

Huvide konflikt on ohuks igale organisatsioonile, sealhulgas vabaühendustele, kelle jaoks on avatus, usaldusväärsus ja läbipaistvus töö tegemiseks üliolulised. Seejuures on selge, et igas korruptsioonijuhtumis on peidus huvide konflikt, aga kõik huvide konflikti olukorrad ei ole tingimata korruptiivsed. Vabaühendustelgi on tarvis pöörata tähelepanu huvide konflikti ja seeläbi ka korruptsiooni ennetamisele.

30. oktoobril korraldas ühing Korruptsioonivaba Eesti huvide konflikti vältimise koolituse vabaühendustele. Koolituse käigus tutvustasid koolitajad Aive Pevkur ja Anni Jatsa huvide konflikti olemust ja seoseid korruptsiooniga, mille juures mängisid olulist rolli erinevate juhtumite läbi arutamine. Osalejad olid koolituseks põhjalikult ette valmistunud ja läbi arutada oli võimalik ka reaalselt lahendusi vajavaid juhtumeid.

Ürituse läbiviimist toetasid siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Ühing tänab osalejaid aktiivse osavõtu eest!