Erakonnad: uus parlament peab suutma vastu võtta uue korruptsioonivastase seaduse

16.02.2011

 

Ühingu Korruptsioonivaba Eesti eestvedamisel toimunud korruptsiooniteemalisel debatil Tallinnas nõustusid erakondade esindajad, et esmajärjekorras tuleb järgmisel Riigikogu koosseisul vastu võtta uus korruptsioonivastane seadus, mille menetlemine praegusel Riigikogul ebaõnnestus.

Sotsiaaldemokraaliku Erakonna esindaja Indrek Saar leidis, et teravaks probleemiks on  erakondade rahastamise selgusetus, viidates 2010. aasta lõpus Riigikogus vastu võetud erakonnaseaduse muudatustele. „Igasugune läbipaistmatus tekitab suure korruptsiooniohu,“ sõnas Saar. „Ühiskond järgib eeskuju – kui poliitika on hämar, siis on ka kodanikel raske mõista seadusekuuleka käitumise vajalikkust.“

Reformierakonda esindanud Rein Lang nõustus, et paari kuu eest täiendatud erakonnaseadus vajab teatud muudatusi, aga nimetas erakondade rahastamise temaatikat hetkel ebaoluliseks. Ühe olulise edaspidise ülesandena nimetas Lang selgitustööd venekeelsete inimeste seas, et nende arusaam korruptsioonist ei lahkneks nii palju eestikeelsete inimeste omast. 

Lahendamist vajavate valdkondadena tõid teisipäeval, 15. veebruaril toimunud debatil osalenud kuue erakonna esindajad välja vajaduse hea seadusloome tava juurutamise järele, mis aitaks vältida poliitilist korruptsiooni seaduseelnõude menetlemisel ning siseinfo korruptiivset väärkasutust erasektoris.

Samuti peeti vajalikuks täpsustada majanduslike huvide deklaratsioonide täitmist ja kontrolli. Senine kord ei võimalda deklaratsioonide põhjal teha järeldusi, kas võib tegu olla varandusliku seisu varjamisega või korruptiivsete huvide konfliktidega. Maret Merisaar erakonnast Eestimaa Rohelised avaldas kahetsust, et Riigikogu korruptsioonivastase komisjoni mõju korruptsioonivastasele tegevusele on olnud väga väike. 

Ühing Korruptsioonivaba Eesti tuletas erakondadele meelde, et Eesti kohta antavad rahvusvahelised korruptsioonitajumise näitajad on suhtelised ning uuel Riigikogul tuleb tõsiselt mõelda, kuidas korruptsioonivastasele võitlusele uus kvaliteet anda.  „Euroopa Liiduga ühinemisel läbi viidud reformid parandasid meie korruptsioonitajumise indeksit tunduvalt, kuid hiljem pole märgatavat edasiminekut toimunud,“ sõnas ühingu tegevjuht Asso Prii.

Debatil osalesid Indrek Saar (Sotsiaaldemokraatlik Erakond), Rein Lang (Reformierakond), Marko Pomerants (Isamaa ja Res Publica Liit), Aivar Riisalu (Keskerakond), Maret Merisaar (Eestimaa Rohelised), Mati Väärtnõu (Rahvaliit).

Ühing Korruptsioonivaba Eesti on rahvusvahelise korruptsioonivastase liikumise Transparency Internationali esindusorganisatsioon Eestis. Ühingu olulisteks toetajateks on Avatud Eesti Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.