Eesti langes korruptsioonitajumise tabelis

26.09.2007

26. september 2007. Eesti langes rahvusvahelises korruptsioonitajumise indeksi tabelis nelja koha võrra, selgus täna avalikustatud korruptsioonivastase organisatsiooni Transparency International 2007. aasta andmetest. Eesti langes eelmise aasta 24. kohalt 28. kohale, kusjuures korruptsiooniindeks halvenes 6,5 pallile. Eelmisel aastal oli Eesti tulemuseks 6,7 palli, mis on olnud kõigi aegade parim näitaja. Kümme palli saav riik on korruptsioonivaba, 0 punkti saanud riik on täiesti korrumpeerunud. “Eesti tagasilangemine oli paraku ennustatav,” ütles ühingu Korruptsioonivaba Eesti juhatuse esimees Tarmu Tammerk. “Kuna riiklik tähelepanu korruptsioonivastasele võitlusele paaril viimasel aastal rauges, võis see ka rahvusvaheliste uurijate hinnanguid Eesti kohta mõjutada.” Samal ajal jõudsid avalikkuse ette mitmed mastaapsed korruptsioonikahtlused, mis puudutasid näiteks maadevahetust või Eesti Raudtee erastamislepingu lõpetamist. Ent nendes suureulatuslikes asjades ei ole ametivõimud veel süüdistusi esitanud. “Avalikkuse ette toodud mitmed suured asjad on veel lahendita, ent Eesti tulemust korruptsioonitajumise tabelis on nad ilmselt mõjutanud,” ütles Tammerk.Eesti kaotas ka oma liidrikoha endiste kommunismibloki riikide seas, kus meist jõudis ette Sloveenia 6,6 palliga. Läti ja Leedu on 4,8 palliga 51. kohal. Kõige vähem korrumpeerunud riigid maailmas on Soome, Taani ja Uus-Meremaa, kõigil maksimumilähedane 9,6 palli. Uuritud riikidest on kõige rohkem korruptsiooni Somaalias, Haiitil, Iraagis, Birmas ja Usbekistanis. Venemaa on langenud 143. kohale 2,3 palliga (eelmisel aastal sai Venemaa 2,5 palli). 2007.a. indeksit mõõdeti 180 riigis; 2006.a oli see arv 163. Ühing Korruptsioonivaba Eesti loodab, et valitsuse kavandatav uus korruptsioonivastane strateegia aastateks 2007-2012 koondab taas riikliku tähelepanu korruptsioonivastasele tegevusele. “Poliitiline valmisolek korruptsiooni tõrjumiseks ei tohi sõltuda valimisperioodist, nagu seni, vaid peab olema pidev,” ütles ühingu Korruptsioonivaba Eesti juhatuse liige Agu Laius. “Korruptsioonivastane tegevus saab tulemusi anda vaid siis, kui koostööd teevad riik, ärisektor ja kodanikuühendused. Riik on juba oma taastärganud tegevustahet näidanud, algatades uue korruptsioonivastase strateegia loomise. Nüüd on vaja ka ettevõtlussektori jõulisemat sekkumist.” Ühing Korruptsioonivaba Eesti plaanib Avatud Eesti Fondi toetusel kutsuda kokku rahvusvahelise ärieetika konverentsi, et arutada ärieetika seisu Eestis ja Läänemere regioonis. Muuhulgas on kavas arutada, kas Eesti vajab ärieetika koodeksit. Teised korruptsiooniriskidega valdkonnad, millele Eestis on vaja oluliselt enam tähelepanu pöörata, on ühingu Korruptsioonivaba Eesti arvates järgmised:*riigihangete järelvalve *erakondade rahastamise kord ja kontroll*kohalike omavalitsuste järelvalve Korruptsioonitajumise indeks on Transparency International`i poolt igal aastal avaldatav loetelu riikidest, kus esineb korruptsiooni. Indeksi koostamisel lähtutakse rahvusvaheliste reitinguagentuuride ning avaliku arvamuse küsitlusi läbiviivate organisatsioonide kogutud andmetest. Sel aastal uuritud 180 riiki on suurim arv maid, mida sellest autoriteetsesse tabelisse on kaasatud. Eesti koht 2007.a. tabelis selgus 8 sõltumatust rahvusvahelisest allikast saadud info põhjal. Transparency International’i kohalikud organisatsioonid ei osale oma riigi indeksi kokkupanekul. Eestis esindab Transparency International’is ühing Korruptsioonivaba Eesti.