Algab väärkäitumisest teavitamise töötubadesse registreerumine

08.10.2018

Info ja osalemine

Vabaühenduse Korruptsioonivaba Eesti projekt „Parimate väärkäitumisest teavitamise mehhanismide ja praktikate arendamine erasektoris“ toimub rahvusvahelise korruptsioonivastase organisatsiooni Transparency International sekretäriaadi toel.

 

Struktuur

14. november kl 13-16             Väärkäitumisest teavitamise põhimõtted ja seadusandlus
5. detsember kl 13-16              Vihjeliinid ja konfidentsiaalsuse tagamine
Jaanuar (täpsustamisel)           Külas välisekspert
6. veebruar kl 13-16                 Järelmenetlus ja konfidentsiaalsuse tagamine
6. märts kl 13-16                      Teavitamismehhanismide rakendamine ettevõttes

 

Asukoht: Telliskivi loomelinnak (ruum täpsustamisel), Tallinn
Läbiviija: KVE liige ja koolitaja Tõnis Mutt

 

Mida ootame osalejalt?

Töötoad on interaktiivsed ja juhtumipõhised. Et need saaksid sel kujul toimuda, edastame u nädal enne igat töötuba teoreetilise materjali, mis tuleb iseseisvalt läbi töötada. Vastavalt töötoas arutletule täieneb ka teoreetiline tööriistakast praktiliste näidetega.

Hinnanguliselt võtab töötubade ettevalmistus ja osalemine osaleja kohta 6-8 tundi kuus.

KVE pakub osana tööriistakastist ka küsimustikku, mille abil hinnata projekti tulemuslikkust organisatsioonile. Kuigi selle kasutamine pole kohustuslik, on see nii osalejatele kui KVE-le kasulik vahend projekti mõju hindamiseks.

 

Osalemine on tasuta, kuid osalejate arv on piiratud – peale Ausa Ettevõtluse Võrgustiku liikmete pakume võimalust osalemiseks umbes 10 ettevõttele. Praeguses staadiumis ootame osalema eelkõige keskmisi ja suuri ettevõtteid (50+ töötajat).

Kuna huvi on projekti eel olnud suur, palume osaleda soovijatel kas täita küsimustik aadressil https://goo.gl/forms/yXWLO2Q0hQhHQcrI2 või saata järgnevate küsimuste vastused lisainformatsiooniga (nimi, ametinimetus, ettevõtte nimi ja töötajate arv) 26. oktoobriks aadressile carina.paju@transparency.ee.

1. Kuidas on väärkäitumisest teavitamise töötoad kooskõlas minu ametist ja/või ettevõtte strateegiast tulenevate eesmärkidega?
2. Miks ja kuidas kasutaksin õpitut oma tööülesannete täitmisel?