Noorte hääle võimestamine koolide kaasava eelarvestamise kaudu

Projekt on lõppenud

Projekti eesmärk on tõsta teadlikkust demokraatiast, korruptsioonist ja võimestada noori läbi kaasava eelarvestamise demokraatlikes protsessides kaasa rääkima ning olema aktiivne kodanik. Selleks viivad Korruptsioonivaba Eesti ja Eesti Koostöö Kogu kaasavat eelarvestamist 2023/2024 õppeaastal läbi 8 koolis üle Eesti. Projektist saavad osa vähemalt 540 noort vanuses 13-19. Läbi kaasava eelarvestamise pakume noortele praktilist demokraatias osalemise kogemust, mis toetab hiljem ka julgemalt ning aktiivsemalt kodanikuühiskonnas osalemist. Kodanikujulgus ja aktiivsus on omakorda lahutamatud osad võitluses korruptsiooniga.

Projekti tulemusena ootame koolielus aktiivselt osalevate õpilaste arvu kasvu. Samuti ootame, et suureneb õpilaste hulk, kes nõustuvad, et õpilaste kaasamine otsuste tegemisse ning rääkimine kaasa kooli eelarve osas on koolirahva jaoks oluline. Kaugemaks eesmärgiks on see, et noored räägiksid rohkem kaasa oma kogukonnas ja teeksid oma häält kuuldavaks, sillutades sellega teed demokraatlikumale ja läbipaistvamale kogukonnale.