Rahapesu ja finantskuritegude vastase võitluse võimekuse tõstmine, programmide ja teabevahetuse arendamine

Projekt on lõppenud

20. septembril 2022 toimub Tallinnas seminar, mille eesmärgiks on anda võimalus erinevatele sidusrühmadele, sealhulgas kodanikuühiskonna ja meediakanalite esindajatele, samuti kohustatud isikutele ja pädevatele asutustele, et arutada tegelike tulusaajate läbipaistvuse praegust lähenemisviisi ja selgitada välja võimalikud arenduskohad.