Kaasav eelarvestamine eestivene noortega koolides

Projekt on lõppenud

Koostöötegevuse jooksul viiakse koolides läbi kaasav eelarvestamine, mida aitavad koordineerida MTÜ Korruptsioonivaba Eesti ja SA Eesti Koostöö Kogu. 2021. a sügisel ootame osalema suurema venekeelse elanike arvuga piirkonna ja/või keelekümbluskooli gümnaasiumiastmega koole, kes on valmis 2021. aasta eelarvest vabalt valitud summa kõrvale seadma.

Kaasava eelarvestamise näol on tegemist initsiatiiviga, mille käigus eraldab kool enda eelarvest teatava summa, mille kasutamise üle hakkavad otsustama õpilased. Nagu kohalikes omavalitsusteski, saavad õpilased ise välja pakkuda ideid, mis koolielu parandaksid. Seejärel arendatakse ideed välja miniprojektideks ning lõpuks toimuvad valimised, kus kooli kogukond saab valida oma lemmikidee või -ideed.

2020/2021 õppeaastal osalesid projektis:

  • Tartu Annelinna Gümnaasium, kuhu soetati projekti tulemina õhuhokilaud;
  • Tallinna Rahumäe Põhikool, kus renoveeriti õueklass, soetati koolihoovi võrkkiiged ning loodi muusikalised vahetunnid ja kooliraadio;
  • Keeni Põhikool, kus loodi pisiloomaaed ning õueklass; ja
  • Rapla Gümnaasium, kuhu soetati lauatennise lauad ning välitoolid.

Ligikaudne ajakava näeb välja järgmine:

  • September: partnerkoolide leidmine ja koostöölepete sõlmimine
  • Oktoober: kohtumised koolide vastutavate õpetajatega täpsema ajakava paika panemiseks ning töötubade ettevalmistamiseks õpilastele. Demokraatiatrennide läbiviimine ja töötoad õpilastele koos ideekorjega
  • November: ideede arendamine projektideks koos mentoritega, ideede esitlemine ja kampaania tegemine
  • Detsember: valimised, võitva idee väljakuulutamine ja projekti kokkuvõtte tegemine

Projektis osalevad Narva Soldino Gümnaasium, Lasnamäe Gümnaasium ja Loksa Gümnaasium.

Tegevus toimub Euroopa Sotsiaalfondi projekti „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavad tegevused“ toetatava alategevuse „Lõimumisalased koostöötegevused" raames.

Koolidele, kes sel korral programmi ei mahu, on valminud käsiraamat. Tegemist on ülevaatliku ja näitlikustatud juhismaterjaliga, mida saavad kasutada õpetajad või teised kooli eestvedajad kaasava eelarvestamise läbiviimiseks. Käsiraamatu leiad siit.