Digital Anti-Corruption Conference (DACC) korraldamine

Projekt on lõppenud

Projekti tulemina korraldatakse 7. detsembril 2021 esimene virtuaalne Digital Anti-Corruption Conference (DACC), mille eesmärk on kokku tuua avalik, erasektor ja kodanikuühiskond Euroopa Liidu ja idapartnerluse riikidest. 

IT-sektor on nii Eestis kui regioonis laiemalt jõudsalt laienemas ning aina enam riike ja kodanikuorganisatsioone tegeleb sellega, et valitsemine muutuks avatumaks, tõhusamaks ja läbipaistvamaks, kasutades avalike teenuste tõhustamiseks digitaalseid tööriistu ja automatiseerimist. Konverentsi käigus toome need erinevad grupid ühise virtuaalse laua taha, et aidata kaasa digitaalsetesse lahendustesse investeerimisele, avaliku seire tõhustamisele, avaliku teabe kättesaadavuse parandamisele, ning et aidata kaasa parimate praktikate jagamisele, probleemide juurpõhjuste välja selgitamisele, lahenduste leidmisele ja üksteiselt õppimisele.

Konverentsi käigus vaatame lähemalt otsa korruptsiooniga seotud probleemidele Eestis, Ukrainas ja mujal ning mõtleme koos, milliseid digitaalseid võimalusi vastavas seadusandlikus ja kultuurilises kontekstis kasutada oleks võimalik. 

Konverentsi korraldab Ukraina organisatsioon Anti-Corruption Headquarters koostöös Korruptsioonivaba Eestiga. Konverentsi töökeel on inglise keel.

Täpsem info novembri alguses.