Ministrite ja nende nõunike huvide konflikti vältimise juhendi täiendamine

Projekt on lõppenud

Euroopa Nõukogu korruptsioonivastase riikide ühenduse GRECO V hindamisvoor käsitles kõrgete riigiametnike ning politsei vastavust korruptsioonivastaste konventsioonidega, millega Eesti liitunud on. Eestile anti mh järgmised soovitused, mille täitmise tähtaeg on juuni 2020:

  • Poliitiliste nõunike sobivust tuleb hinnata värbamisel enne ametikohale asumist, lähtudes aususe/eetika kriteeriumidest.
  • Vastu võtta kõrgete ametiisikutele (ministritele ja poliitnõunikele) huvide konflikti teemalised käitumisjuhised (mis kataksid teemasid nagu kingitused, kontaktid kolmandate osapooltega, kõrvaltegevus, konfidentsiaalse info käsitlemine, töökoha vahetusega seotud piirangud) ning tagada juhiste rakendamine ja järelevalve.
  • Briifida ministreid ja poliitilisi nõunikke ametisse astumisel aususe ja eetika teemadest ja tagada neile samal teemal ka konfidentsiaalne nõustamine.
  • Luua reeglid kõrgete ametiisikute ja kolmandate osapoolt/lobistide vaheliseks suhtluseks, avalikustada selliste kokkupuudete kontaktid ja sisu.
  • Panna paika töökoha vahetuse reeglid/piirangud kõrgetele ametiisikutele peale valitsusest lahkumist.
  • Poliitilised nõunikud, kes on seotud ministrite otsuse tegemisega, peavad esitama huvide deklaratsiooni. Kaaluda huvide deklaratsioonide esitamise laiendamist ka ministri abikaasale/elukaaslasele ja temast sõltuvatele pereliikmetele (mis ei pea tähendama avastava info avalikustamist).

Antud projekti raames tutvustab KVE juhist Riigikogu fraktsioonidele ning viib sisendi kogumiseks läbi intervjuud praeguste ja endiste ministrite ja poliitnõunikega, et tagada väljatöötavate juhiste vastavus vajadusele ja Eesti oludele. Projekti lõppedes annab KVE justiitsministeeriumile vastavalt intervjuudele soovitused juhendi parendamiseks.