Valitsus toetas erakonnaseaduse muutmist omapoolsete märkustega

27.06.2013

Valitsus toetas erakonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu omapoolsete märkustega

Valitsus toetas riigikogu põhiseaduskomisjoni esitatud eelnõu, mille eesmärgiks on täpsustada erakondade rahastamise aluseid ja selle üle teostatavat järelevalvet.

Muuhulgas tegi valitsus põhiseaduskomisjonile ettepanekuid, mis vajavad eelnõu edasisel menetlemisel läbitöötamist. Ettepanekud puudutavad peamiselt erakondade rahastamist, liikmelisust ja ebaseaduslike annetuste kriminaliseerimist.

Valitsus tegi ka ettepaneku kaaluda riigieelarvelise eraldise eraldamist erakondadele riigikogu kantselei kaudu.

Justiitsminister Hanno Pevkur ütles pressikonverentsil, et ühe punktina oli arutluse all, et annetuste vastuvõtmise kord peab erakondadel olema selgelt määratud ja see peab olema avalikustatud ka erakonna veebilehel.

Pevkuri sõnul juhtis valitsus tähelepanu sellele, et täpselt tuleb määratleda, millal tekib erakonna liikmelisus ja millised on erakonnaliikmete kohustused ja õigused.

Kuhu tõmmata piir keelatud annetuse suuruse kohta, vajab Pevkuri sõnul samuti täpsustamist. Täna lepiti kokku, et justiitsministeerium esitab põhiseaduskomisjonile ülevaate, millised on praegu karistusõiguses kehtivad määrad, et see oleks võrreldavas suurusjärgus näiteks altkäemaksuga või mõne muu kuriteoliigiga.

Erakondade rahastamise küsimuse arutelu jätkub samuti põhiseaduskomisjonis.

Pevkur viitas, et minister Juhan Parts tõstatas valimiskampaania kulude kontrollimise teema, mis hetkel on „kummist mõiste“. „Seda on hetkel keeruline paika panna, mis on linnaosa ajaleht või voldik valimisreklaamidega, mis hetkest on ta linna teavitus ja millal valimiskampaania,“ rääkis Pevkur. Tema sõnul on teatud sõnastus paika pandud ja see on piiratud kuludega.

Ühe teemana tõstatus ka erakondade rahastamise järelevalve komisjoni pädevus. Eelnõu järgi antakse neile suuremad õigused. Pevkuri sõnul peaks järelevalvekomisjoni oma senist tegevust aga ühtlustama.

„Kindlasti see seadus saab sügisel pika arutelu objektiks ja eelnõu menetlemisel on veel palju mõtlemist nii valitsuserakondadel kui ka opositsioonil,“ sõnas Pevkur.

Riigikogu põhiseaduskomisjoni esitatud eelnõu eesmärgiks on muuta erakondade rahastamine selgemaks ja läbipaistvamaks ning konkreetsemalt piiritleda erakondade tuluallikad. Lisaks sätestatakse senisest tõhusamad järelevalvemeetmed ja sanktsioonid.

bdquo;Kindlasti see seadus saab sügisel pika arutelu objektiks ja eelnõu menetlemisel on veel palju mõtlemist nii valitsuserakondadel kui ka opositsioonil,