Valitsus kavatseb laiendada kaitsepolitsei õigusi korruptsiooni uurimisel

Valitsus kavatseb täna heaks kiidetud tegevusprogrammi raames laiendada kaitsepolitsei õigusi korruptsioonikuritegude uurimisel.

Kapo uurimisõigus peab laienema kõigile korruptsioonijuhtumitele, mis ohustavad Eesti Vabariigi julgeolekut, seisab tegevusprogrammis.

Justiitsminister Kristen Michali ja siseminister Ken-Marti Vaheri ülesandeks on koostada tänavu kolmandaks kvartaliks vastav analüüs ja esitada ühised ettepanekud kaitsepolitsei uurimisõiguse laiendamiseks.

Korruptsioonivastane strateegia keskendub senisest enam korruptsiooni tõkestamisele erasektoris ja kohalikes omavalitsustes. Praegu on kaitsepolitsei pädevuses korruptsiooni uurimine riigiasutustes ning kuues suuremas omavalitsuses - Tallinnas, Tartus, Pärnus, Narvas, Kohtla-Järvel ja Jõhvis.

Samuti kavatseb valitsus vastu võtta uue korruptsioonivastase seaduse, mis muu hulgas täpsustab ka ametiisikute mõistet ja muudab majandushuvide deklareerimise sisuliseks ja elektrooniliseks.

 

Allikas: PM Online