Valdo Randpere: Tallinnas on avaliku raha süsteemne kuritarvitamine propagandaks läinud üle igasuguse piiri

Tallinna linnavõimu avaliku raha süsteemne kuritarvitamine propagandaks on läinud üle igasuguse piiri. Kui me praegu kehtivaid seaduseid ei muuda, maksavad pealinlased kinni ka Keskerakonna valimiskampaania riigikogu valimisteks.

Hando Runnel kirjutas 1982. aastal: „Laenatud kandlega kaua ei mängi, laenatud leivaga lulli ei löö". Oleks autor teadnud, kuidas mõni erakond 30 aastat hiljem Eestis oma kampaaniaid rahastab, oleks ta pigem kirjutanud: „Pätsatud kandlega kaua ei mängi, pätsatud leivaga lulli ei löö".

Täpselt sedasama - mänginud varastatud kandlega ja söönud võõrast leiba - on Keskerakond teinud juba aastaid, rahastades Tallinna linnas oma valimispropagandat maksumaksja arvelt. Säärast praktikat võib leida mõnest teisestki omavalitsusest ning erakonnast, aga erinevalt Keskerakonnast on tegu olnud pigem tööõnnetuse kui sihipärase tegevusega. Teisisõnu, kui teised poliitikud on vahel kogemata keelatud köharohtu tarvitanud, siis Keskerakond on nn poliitdopingu legaliseerinud ja Tallinna rahakraanid suure voolikuga oma vereringesse suunanud. Seejuures ei tehta sellest kõigest isegi saladust mitte.

Vaevalt leiab kuskilt inimese, kes poleks aru saanud, et kui „Tallinn aitab", siis on tegelikuks abisaajaks Keskerakond. Ja et kui Ülemiste ristmiku avamise jaoks ehitatakse tuhandete eurode eest penoplastist peletis, siis arve selle jaburduse eest maksab kinni Tallinna maksumaksja. Või kui „Tallinn liigub", siis tähendab see seda, et Tallinna raha liigub Keskerakonna kontole.

Ma isegi ei püüa siinkohal üles lugeda kõiki Tallinna laste ja eakate, koolide ja lasteaedade, teede ja tänavate arvelt kinnimakstud üritusi. Neid on selleks liiga palju ning nad on lugejatel ehk niigi meeles: alates e-valimiste vastastest raamatutest kuni propagandameediani nagu Tallinna TV või ajalehed Pealinn ja Stolitsa. Kokku läheb igal aastal Tallinna n-ö propagandakuludeks hinnanguliselt kümme miljonit eurot. Seda on keskeltläbi kaks korda rohkem, kui pealinn panustab oma teede-tänavate jooksvasse remonti.

Linnakassa väärkasutamine karistatavaks

Küsimus on selles, mida teha poliitdopingu keelustamiseks. Algatasin Riigikogus eelmise aasta septembris eelnõu, mille eesmärgiks on takistada erakondadel ning kandidaatidel maksumaksja raha eest kampaaniate finantseerimine. Algselt tegin ettepaneku keelata omavalitsustel igasuguse reklaami tegemine kolm kuud enne valimisi. Pärast mitmeid analüüse ning töögruppe keskendub see eelnõu nüüd ajalise piirangu asemel kampaaniate sisulise poole reguleerimisele.

Lihtsustatult öeldes tähendaks seadusemuudatus, et kui mõni erakond või kandidaat kasutab kampaaniate tegemiseks avalikku raha, siis käsitletakse seda keelatud annetusena. Selline annetus tuleb kas tagastada või kui see ei ole võimalik, maksta riigieelarvesse. Lisaks saaks keelatud annetuse tegijat ja vastuvõtjat karistada. Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon (ERJK) saab omakorda ülesandeks välja töötada juhend valimiskampaaniaks kuluvate avalike vahendite kasutamise selgitamiseks ning täpsustamiseks. Juhendi koostamisel kaasab komisjon vastava valdkonna eksperte.

Vägagi rõõmustav on see, et ERJK on juba praegu teinud seoses möödunud sügisel toimunud kohalike valimiste rahastamisega mitmetele poliitikutele ettekirjutuse, kasutades olemasoleva seadusandluse võimalusi ja järgides minu esitatud eelnõu loogikat.

Näiteks peab Edgar Savisaar tagastama Tallinna linnale üle 100 000 euro, mille ta võttis vastu keelatud annetusena. Riigiprokuratuur käivitas kriminaaluurimise kontrollimaks, kas Tallinna keskerakondlastest linnajuhtide osalusel ning vahetult enne 2013. aasta valimisi tehtud reklaamide näol oli tegu omastamisega linnakassast. Savisaare kõrval puudutab see ka Tallinna abilinnapead Arvo Sarapuud, linnaametnik Jaanus Mutlit ning Põhja-Tallinna linnaosavanemat Karin Tammemäge ja tema asetäitjat Priit Kutserit. Kõik nad on Keskerakonna liikmed.

Ma ei ole see, kes teiste õnnetuse üle rõõmu tunneks. Samas ei saa ma kuidagi pidada mingiks õnnetusjuhtumiks juba aastaid kestnud avalike vahendite süsteemset kuritarvitamist, mida Tallinna linnajuhid on endale lubanud.

Loodan väga, et eelnõu, mille mullu septembris algatasin ja mida Riigikogu Põhiseaduskomisjon järgmisel nädalal edasi menetleb, saab sügisel vastu võetud. See seadus koos Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni valimiskampaaniate rahastamise juhendiga loodetavasti korrastavad valimismaastikku niivõrd, et järgmistel Riigikogu valimistel ei pea valijad ning maksumaksjad enam taluma ühegi erakonna poliitdopingu karistamatut kasutamist.