VAATA JA OTSUSTA: Kas eurosaadikud rikuvad enda hüvitiste salastamisega parlamendiliikmetele kehtestatud käitumisjuhendit?


Eurosaadikute otsuse valguses enda hüvitistest mitte kõneleda avaldame Euroopa parlamendi saadikute käitumisjuhendi, milles muuhulgas nähakse peamiste põhimõtetena, et saadikud lähtuvad ametiülesannete täitmisel üksnes avalikust huvist ning olema oma tegevuses avatud.

Eurosaadikute otsuse valguses enda hüvitistest mitte kõneleda avaldame Euroopa parlamendi saadikute käitumisjuhendi, milles muuhulgas nähakse peamiste põhimõtetena, et saadikud lähtuvad ametiülesannete täitmisel üksnes avalikust huvist ning olema oma tegevuses avatud.

Uudisteportaal Delfi on kuu aja jooksul üritanud välja selgitada, kui palju maksti Eesti eurosaadikutele möödunud aastal hüvitisi. Oma kulud avalikustas üksnes Indrek Tarand, teised viis saadikut vastasid kas ähmaselt või jätsid üldse vastamata ja suunasid küsija mõne teise ametniku juurde.

Alates 1. jaanuarist 2012. aastal kehtib aga Euroopa Parlamendi liikmetele käitumisjuhend, mille peamiste "põhimõtetena nähakse selles ette, et parlamendiliikmed peavad oma ametiülesannete täitmisel lähtuma üksnes avalikust huvist ning olema oma tegevuses erapooletud, usaldusväärsed, avatud, hoolikad, ausad, vastutustundlikud ja hoidma parlamendi mainet."

Käitumisjuhendis määratletakse huvide konfliktid ja nähakse ette, kuidas parlamendiliikmed peavad sellises olukorras toimima. Juhend sisaldab muuhulgas näiteks eeskirju parlamendiliikmetele tehtavate ametlike kingituste ja endiste parlamendiliikmete ametialase tegevuse kohta.

Kui parlamendiliige ei pea käitumisjuhendist kinni, võib president määrata talle sanktsiooni. President teatab sanktsioonist täiskogu istungil ja see avaldatakse nähtaval kohal parlamendi veebisaidil, kuhu see jääb ametiaja lõpuni.

Parlamendiliikmete käitumise küsimustega tegeleb europarlamendis aga nõuandekomitee, kes nõustab parlamendiliikmeid käitumisjuhendi tõlgendamisel ja rakendamisel. Presidendi taotlusel vaatab nõuandekomitee läbi väidetavad käitumisjuhendi rikkumisjuhtumid ja annab presidendile nõu, milliseid meetmeid on võimalik võtta.

Nõuandekomitee koosneb viiest liikmest. Liikmed nimetab president nende kogemusest ja parlamendi fraktsioonide poliitilisest tasakaalust lähtuvalt. Viiest liikmest igaüks täidab kordamööda kuue kuu jooksul komitee esimehe ülesandeid. President nimetab ka ühe asendusliikme igast nõuandekomitees esindamata fraktsioonist.

Nõuandekomitee avaldab igal aastal tegevusaruande.

Vaata, mida täpsemalt sätestab Euroopa parlamendi saadikutele kehtestatud käitumisjuhend ja hinda, kas sinu arvates on Eesti saadikud seda rikkunud.