Ühing ootab valitsuselt uue korruptsioonivastase strateegia loomist

16.04.2012

Ühingu Korruptsioonivaba Eesti tegevjuht Asso Prii leiab, et valitsus on järginud kokkulepitud tegevusprogrammi võitluses korruptsiooni ja selle ennetamisega. Ta avaldas lootust, et järgmise tegevusaasta jooksul saab vastu võetud uus korruptsioonivastane seadus ning alustatakse uue korruptsioonivastase strateegia loomisega. 

MTÜ Korruptsioonivaba Eesti tegevjuht Asso Prii tõi valitsuse esimest tegevusaastat kommenteerides positiivse poole pealt välja uue korruptsioonivastase seaduse jõudmise riigikokku märtsis. Samas möönis ta, et see ei taga veel seaduse jõustumist planeeritult 1. septembril 2012.
 
Samuti on Prii sõnul positiivne kaitsepolitsei uurimispädevuse laiendamine kuritegude üle, mille on toime pannud avalik-õigusliku või riigi osalusega või riigi asutatud juriidilise isiku juhatuse või nõukogu liige.
 
Korruptsiooni uurimine võiks kapo pädevusse jääda
 
„Mõistetamatuks jäävad sügisel vastavalt koalitsioonileppele uurimispädevust juurde saanud kaitsepolitsei ümber tekkinud diskussioonid selle üle, kas tuleks ehk kapo uurimis- ja julgeolekutagamisroll lahku lüüa ning korruptsiooni uurimine teiste õiguskaitseasutuste alla viia,“ avaldas Prii nördimust.
 
Ta leidis, et kuniks puudub põhjalik ülevaade praeguse süsteemi võimalikest puudustest, mis tingivad muudatusi ning riskidest, mis muudatustega kaasnevad, näiteks tugevalt kahanev korruptsioonikuritegude avastamisprotsent, ei ole mõistlik mingeid reforme planeerida.
 
Prii avaldas ühingu nimel lootust, et valitsuse järgmise tegevusaasta jooksul saab vastu võetud uus korruptsioonivastane seadus ning alustatakse uue korruptsioonivastase strateegia loomisega.
 
„Kindlasti aga ei ole valitsuse tegevusprogrammis plaanitud meetmed ainsad, millega tegeleda tuleks,“ lisas Prii. „Jätkuvalt vajab uut diskussiooni ning ülevaatust erakondade rahastamine ja kontroll selle üle, samuti tegelemine teiste, suure korruptsiooniriskiga valdkondadega nagu näiteks riigihanked.“
 
2011. aasta rahvusvahelise korruptsioonitajumise indeksi tulemus 6,4 palli paigutab Eesti riikide pingereas 29. kohale, aasta varem oli Eesti 26. kohal.
 
Allikas: Delfi