Toobal pääses seadusemuudatuse tõttu Keskerakonna musta rahastamise kahtlustusest


Keskerakonna peasekretär Priit Toobal on esimene poliitik, kes võitis hiljutisest seadusemuudatusest, mis dekriminaliseeris erakonnale keelatud annetuse vastuvõtmise, kui keelatud annetuse summa jäi alla 35 000 euro. Nimelt lõpetati täna tema kriminaalasi, milles teda kahtlustati Keskerakonna musta rahastamise korraldamises.


Priit Toobalile ja Keskerakonnale esitati paari aasta eest kahtlustus erakonna majandustegevusele ja varale kehtestatud piirangute rikkumise paragrahvi kohaselt. See on sama paragrahv, mille alusel 2012. aastal uuriti ka Reformierakonna ebaseaduslikku rahastamist, millest rääkis Silver Meikar.


"Ajavahemikus 29.09.2010 kuni 26.10.2010 võltsis MTÜ Eesti Keskerakond, kes tegutses peasekretär Priit Toobali kaudu, Eesti Keskerakonna 02.10.2010 kassa sissetuleku orderit Uno Varese sularahaannetuse kohta summas 40 000 eesti krooni, Eesti Keskerakonna 02.10.2010 kassa sissetuleku orderit Jaan Mooratsi sularahaannetuse kohta summas 30 000 eesti krooni ja Eesti Keskerakonna 03.10.2010 kassa sissetuleku orderit Eeri Palu sularahaannetuse kohta summas 40 000 eesti krooni," on kirjas kriminaalasja osalise lõpetamise määruses.

"2011. aasta esimeses kvartalis võltsis MTÜ Eesti Keskerakond, kes tegutses peasekretär Priit Toobali kaudu, Eesti Keskerakonna 26.01.2011 kassa sissetuleku orderit Eeri Palu sularahaannetuse kohta summas 2000 eurot ja Eesti Keskerakonna 08.02.2011 kassa sissetuleku orderit Uno Varese sularahaannetuse kohta summas 2000 eurot," seisab määruses.


"Tegelikult Uno Vares, Eeri Palu ja Jaan Moorats eelnimetatud Eesti Keskerakonna kassa sissetuleku orderites märgitud annetusi MTÜ-le Eesti Keskerakond teinud ei ole. Nimetatud Eesti Keskerakonna kassa sissetuleku orderites ja nende orderite alusel koostatud annetuste registris kajastatud füüsiliste isikute sularahaannetuste tegelik päritolu ei ole teada," lisas prokurör.

1. aprillil jõustub erakonnaseaduse muudatus, millega dekriminaliseeriti kõik erakonna majandustegevusele või varale kehtestatud piirangute rikkumised peale keelatud annetuste vastuvõtmise suures ulatuses. Suureks ulatuseks loetakse summat alates 35 000 eurost.

Priit Toobalile ja Keskerakonnale inkrimineeritud kahtlustus puudutab 11 030 euro suuruse summa Keskerakonna kasuks pööramist, eirates erakonnaseaduses kehtestatud nõudeid ning vormistades tundmatu päritoluga sularaha annetustena.

Seega ei ületa kahtlustuses inkrimineeritud summa suure ulatuse piirmäära ning seega kuritegu pole. Seadusel, mis välistab teo karistatavuse, kergendab karistust või muul viisil leevendab isiku olukorda, on tagasiulatuv jõud ehk Toobalit ja Keskerakonda erakonna musta rahastamis eest enam kohtu alla viia ei saa.

Küll aga jääb nii Toobali kui Keskerakonna suhtes käima kriminaalasi karistusseadustiku paragrahv 344 alusel, mis puudutab dokumendi, pitsati või plangi võltsimist.

Toobal kaitses sama seadusemuudatust

Toobali ühest kahtlustusest pääsenud seadusemuudatus oli osa suuremast erakonnaseaduse muudatusest, mis võeti 22. jaanuaril sel aastal vastu, viidates rahvakogus tehtud soovitustele. Selle poolt hääletasid lisaks Toobalile peaaegu kõik Keskerakonna, Reformierakonna ja IRLi saadikud, vastu olid vaid sotsiaaldemokraadid.

Põhiseaduskomisjoni liige Toobal võttis enne eelnõu kolmandat lugemist ka Keskerakonna nimel eelnõu kaitseks sõna. "Möödunud aasta esimeses pooles aset leidnud rahvakogu protsessis oli üks oluline aruteluteema erakondadevahelise ja -sisese konkurentsi ausus ja elavus ning erakondade rahastamise ausus ja kontrollitavus, samuti raha mõjuvõimu kahandamine poliitilises otsustusprotsessis. Mõne aja pärast lõpphääletusele minev eelnõu on põhiseaduskomisjoni pakutav lahendus sellele rahvakogus tõstatatud probleemile," lausus Toobal tollal. Tõsi, musta rahastamise kriminaalkaristuse piiri tõstmisest ta sõnagi ei rääkinud, vaid kiitis takka muudele muudatustele, mis tema sõnul lihtsustavad väikeste erakondade tegevust.