Tarkvarafirma sattus PERHi juhtide kohtuprotsessi käigus kriminaaluurimise alla

Riigiprokuratuur otsustas kohtuprotsessi käigus muuta Põhja-Eesti regionaalhaigla (PERH) juhtidele esitatud süüdistust, haigla endine juht Tõnis Allik ja IT-juht Marko Kilk pääsesid kelmuse süüdistusest, ent said süüdistuse korduvas pistise võtmises, mis on toime pandud grupi poolt. Kriminaaluurimise alla sattus aga seni kannatanu rollis olnud tarkvarafirma Helmes AS ja viimase nõukogu liige Andres Kukk.

Riigiprokurör Steven-Hristo Evestus teatas täna Harju maakohtus, et olles süüdistajana kohtuliku uurimise käigus ära kuulanud Helmes ASi esindajad, sealhulgas ettevõtte juhi Jaan Pillesaare ja nõukogu liikme Andres Kuke, samuti reisikorraldaja ja Tõnis Alliku ning Marko Kilgi ütlused, on tal tekkinud kahtlused selles, et Helmes ASi huvides tegutsenud Andres Kukk oleks PERHi juhtide puhkusereiside arvete koostamisel eksitusse viidud.

Evestus märkis, et kuna Andres Kukk ei osanud oma tunnistuses välja tuua enda eksitusse viimist ja kelmuse kuriteokoosseis eeldab, et on tuvastatud teise isiku eksitusse viimine ja eksituses olemine, siis tuleb võimalikud kahtlused kelmuse toimepanemise suhtes lugeda süüdistatavate kasuks ja seda süüdistust muuta.

Allik ja Kilk ütlesid oma tunnistustes, et kolm puhkusereisi, mis nende väitel Helmes AS tasus vastutasuna nende tehtud töö eest, millest PERH küll midagi ei teadnud, olid kooskõlastatud Helmese esindaja Andres Kukega.

Evestus selgitas, et Allik ja Kilk olid valinud ühiselt ja kooskõlastatult välja puhkusereisid ning seejuures nõustusid sellega, et reiside eest tasub Helmes AS. Tema sõnul on alust ette heita seda, et peale seda, kui koostati valearved, edastas Andres Kukk need Helmese raamatupidamisele, mis arved tasus.

Sellise tegevusega pani Tõnis Allik prokuratuuri süüdistuse järgi toime talle ja kolmandatele isikutele antud korduva pistisega nõustumise ja vastuvõtmise, mis on toime pandud grupi poolt.

Alustati uut kriminaalasja

Prokuratuur alustas täna kriminaalmenetlust, milles kahtlustatakse, et Andres Kukk pani toime korduva pistise andmise (alates 1. jaanuarist 2015 on etteheidetav tegevus kvalifitseeritav altkäemaksu andmisena ametiisikule vastutasuna temapoolse ametiseisundi kasutamise eest).

Helmes pani prokuratuuri esitatud kahtlustuse järgi toime korduva pistise andmise juriidilise isiku poolt.

Menetlus on suunatud keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroosse. Asi ei kuulu lahendamisele samas kohtumenetluses.

Tõnis Alliku süüdistuse teist episoodi, mis puudutab pistise võtmist ettevõttelt P. Dussmann Eesti OÜ, kes lennutas PERHi juhi ja toitlustusjuhi Saksamaale Oktoberfestile, võib Evestuse hinnangul pidada samalaadseks Helmesega toimunud suhtlusele.

Seega muudeti Alliku süüdistust ja ta sai Helmese makstud puhkusereiside eest süüdistuse korduvas pistise võtmises grupi poolt. Ka varem kelmuses süüdistatud Marko Kilgi süüdistust muudeti ja teda süüdistatakse nüüd korduvas pistise võtmises grupi poolt. Süüdistus omastamises, mille mehed said selle eest, et reisil käisid ka nende elukaaslased ja reisi eest tasus Põhja-Eesti regionaalhaigla, jäi samaks.

Süüdistaja ja kaitsja olid ühel seisukohal, et kohtupraktikas ei saa Helmes enam kriminaalasjas kannatanu olla ega kelmuse eest tsiviilhagi nõuda, kuna kelmust muudetud süüdistuse järgi toime pandud ei ole.

Alliku ja Kilgi kaitsja advokaat Margus Kurm palus uue süüdistusega tutvumiseks vaheaega nädala ulatuses. «Ma leian, et kannatanuid selles protsessis edaspidi olla ei saa ja kannatanu esindaja selles protsessis jätkata ei saa,» lisas ta.

Helmese esindaja ütles kohtusaalis, et nemad ei saa paraku otsustada, kas nad protsessis saavad kannatanuna jätkata või mitte.

Algne süüdistus

Riigiprokuratuur saatis mullu septembris kohtusse kriminaalasja, milles süüdistas endist Põhja-Eesti regionaalhaigla (PERH) juhti Tõnis Allikut, haigla toitlustusjuhti Anu Vähit ja IT-juhti Marko Kilki kuritegude toimepanemises. Lisaks neile said süüdistuse toitlustusteenuse pakkujast osaühing juriidilise isikuna ja selle äriettevõtte tegevjuht.

Süüdistuse järgi võttis endine PERHi juhatuse esimees Tõnis Allik korduvalt altkäemaksu, mille vastutasuna tagas ta aastate jooksul raviasutuse toitlustajaks sama kriminaalasja käigus süüdistuse saanud osaühingu.

Süüdistuse järgi sõlmis raviasutus mitmel korral riigihanke läbiviimise tulemusel lepingu süüdistuse saanud osaühinguga. Vastutasuks sai PERHi juht mitmel korral käia äriettevõtte kulul Saksamaal toimuval Oktoberfesti üritusel.

Altkäemaksu võtmises süüdistatakse ka PERHi toitlustusjuhti, kes tegutses toitlustaja leidmise hankel eduka osalemise tagamiseks äriühingu huvidest lähtuvalt.

Lisaks sellele süüdistab prokuratuur PERHi endist juhti ning IT-juhti kelmuses ja omastamises. Süüdistuse kohaselt käisid süüdistuse saanud isikud PERHile infosüsteemide arendustöid teinud äriühingu kulul ja teadmata lisaks lubatud tööalastele välisreisidele koos pereliikmetega ka puhkusereisidel.