Tallinna linnaosad kohtlevad reservfondide varusid plaanilise kommirahana

Ainult erakorralisteks kuludeks mõeldud reservfondidest võetakse raha ammu ette teada olevate kohustuste täitmiseks, raha kulutatakse mõnikord ka tühja-tähja peale.

Tallinna linnaosavalitsuste majandamine pole lihtne töö. Igal aastal pannakse järgmiseks aastaks eelarve kokku, aga mõistagi pole kõiki kulusid võimalik ette näha. Sel juhul tuleb raha võtta reservfondist.

Volikogu revisjonikomisjon uuris tänavu üksipulgi Põhja-Tallinna linnaosa möödunud aasta reservfondi kasutuse. Tulemusena valmis aruanne, mis näitas, et linnaosavalitsus kipub reservi kuritarvitama. Komisjon piirdus väga leebe hukkamõistuga ja märkis aruande kokkuvõttes, et „võimalusel lisada iga-aastased kulud linnaeelarvesse”.

Artikkel jätkub ...