Tallinna linnajuhid ja Kruuse peavad keelatud valimisreklaami kulud tagastama

27.05.2014

Erakondade rahastamise järelevalve komisjon tegi ettekirjutuse Tallinna linnapeale ja Keskerakonna esimehele Edgar Savisaarele, abilinnapea Arvo Sarapuule, Põhja-Tallinna linnaosa vanemale Karin Tammemäele ja tema asetäitjale Priit Kutserile, samuti Tallinna ettevõtlusametis töötavale Jaanus Mutlile ning Tartu endisele linnapeale Urmas Kruusele, kes peavad tagastama mullustel kohalikel valimistel tehtud ja algselt teavituskampaaniaks nimetatud valimisreklaamide kulud.

Ettekirjutuse kohaselt peavad valimistel kandideerinud keskerakondlased tagastama Tallinna maksumaksja raha eest tehtud reklaami kulud linnale ning Reformierakonda kuuluv Kruuse MTÜ-le TriSmile, kelle tellimusel tema reklaamplakat valmis. Raha tuleb tagastada 30 päeva jooksul, samas on võimalik ettekirjutus ka vaidlustada.

Komisjoni hinnangul oli palju tähelepanu pälvinud reklaamide puhul tegu kohalike valimiste kandidaatide valimisreklaamiga. Reklaami eest tasumist käsitletakse seetõttu juriidilise isiku annetusena, mis on aga keelatud. Erakonnaseaduse kohaselt tuleb keelatud annetus selle tegijale tagastada.

Komisjoni tugines oma seisukoha kujundamisel Tartu Ülikooli teadlastelt saadud eksperdihinnangule, mille komisjon tellis juba jaanuaris kandidaatide reklaamide ja teavituse tegelikult tajutava tähenduse hindamiseks.

Samuti tutvus komisjon korruptsioonivastase erikomisjoni kogutud hinnangutega reklaamiasjatundjatelt, kes nagu ka teadlased leidsid, et reklaamide puhul on tegu valimiskampaania raames tehtud isikureklaamidega.

Kohalike valimiste eel ilmusid avalikkuse ette Tallinna linnajuhtide ja Tartu toonase linnapea reklaamid, mille puhul tekkis küsimus, kas nad on saanud valimiseelsel ajal teavituskampaanias osalemise kaudu reklaami näol juriidiliselt isikult annetuse või on lasknud reklaami kinni maksta omavalitsusel.

Nii näiteks figureerisid Hiiu staadioni avamise plakatil Jaanus Mutli, Edgar Savisaar ja Arvo Sarapuu, spordikompleksi avamist lubaval plakatil Priit Kutser, kepikõnnitreeringute reklaamis Karin Tammemägi ja Tartu triatloni plakatil Urmas Kruuse. Lisaks kutsus Savisaar kahes videoklipis inimesi valima ja osalema maratonil.

Hiiu staadioni avamise reklaamidele kulus linnavalitsuse andmetel 11 000, Kutseri reklaamplakatile 1234,8 ja Tammemäe plakatile 268,8 eurot, viimastele summadele lisandub ka plakati mahavõtmise kulu. Savisaare reklaamklipid, mida esitati erinevates tele- ja raadiokanalites ning mis kutsusid osalema Tallinna Maratoni ettevalmistavatel treeningutel, maksid kokku 100 842,69 eurot. Seda, kui palju maksis telekanalis PBK näidatud venekeelne reklaamklipp, milles Savisaar kutsus inimesi valima, pole kontrollikomisjonile teada. Samuti pole teada Kruuse plakati maksumus.

Riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon taunis omavalitsusjuhtide ebaeetilist käitumist tänavu jaanuaris ning tegi parlamendile ettepaneku seadusi täiendada.