Suurhaigla juhti kahtlustatakse omastamises ja pistise võtmises

13.06.2016

Politsei on esitanud kahtlustuse Põhja-Eesti Regionaalhaigla (PERH) juhatuse esimees Tõnis Allikule ja veel kahele haiglajuhile omastamises ja pistise võtmises.

Keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo saatis reedel PERHi nõukogule ja juhatusele kirja, milles teavitas neid kahtlustusest ja juhtis tähelepanu vajadusele PERHi töötajatele selgitada, kust jookseb kingituste vastuvõtmisel lubatu ja keelatu vaheline piir.

"Keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo on lõpule viinud kohtueelse menetluse kriminaalasjas, mis puudutas SA Põhja - Eesti Regionaalhaigla (PERH) juhatuse esimehe, infotehnoloogia direktori ja toitlustusjuhi omastamise, kelmuse ja pistise võtmisega seotud väärkäitumist. Eeluurimise käigus tuvastati sihtasutuse tegevuse korralduses mitmeid riske, mis võivad soodustada pettuse ja korruptsiooniohu teket. Vajalike meetmete rakendamisel oleks võimalik PERHil uusi õigusrikkumisi ära hoida," kirjutas korruptsioonikuritegude büroo juhataja Mati Ombler.

"Käesoleval juhul on kriminaalmenetlusega tuvastatud, et sihtasutuse juhtivatel positsioonidel olevad töötajad on kahtlustuse kohaselt rikkunud seadust. Samas kahtlustab õiguskaitseasutus sihtasutuse töötajat meelehea vastuvõtmises selle eest, et meelehea andja oleks eelistatud positsioonis," kirjutas Ombler.

Tuvastati erinevaid rikkumisi, näiteks esitasid PERH töötajad välislähetustel käimiste kohta raamatupidamisele ebaõigeid andmeid ja lähetusel käinu on suhtlemisel kliendiga saanud meelehead.

Ombler soovitas oma kirjas PERHil töötada välja selged reeglid, milliste reiside ja kingituste vastuvõtmine on lubatud ja milline keelatud. Korruptsioonikuritegude büroo pakkus reeglite loomisel oma abi.

Allik saatis selle kohta haiglatöötajatele kirja.

PPA saatis reedel Regionaalhaigla juhatusele ja nõukogule kirja infoga, et nende uurimise põhjal on haiglas kolme juhi, sh juhatuse esimehe, poolt toime pandud väidetavaid õigusrikkumisi.

Vastav põhjalik ja pikka aega kestnud menetlus on tõesti politsei poolt läbi viidud, kahtlustused on esitatud ja uurimistoimik on jõudnud prokuratuuri. Uurimise fakti ja käiguga on kursis hoitud ka Regionaalhaigla nõukogu senist esimeest. Ükski kahtlustatav endal mingit süüd ei tunne ja end esitatud kahtlustustes süüdi tunnistanud ei ole. Ka prokuratuur ei ole veel võtnud seisukohta, kas politsei poolt esitatud kahtlustuse alusel on põhjust süüdistuse esitamiseks või mitte.

„Oma 13aastase tööstaaži jooksul Regionaalhaiglas olen kogu oma tegevuses lähtunud haigla ja patsientide huvidest ning ei ole mitte ühtegi seadust teadlikult rikkunud ega ole kunagi teinud mitte ühtegi haigla huve kahjustavat otsust“, ütles haigla juhatuse esimees Tõnis Allik. „Olen ametis oldud aastate vältel korduvalt osalenud erinevate Regionaalhaigla koostöö- või hankepartnerite kliendiüritustel. Pean seda normaalse ärikultuuri juurde kuuluvaks nähtuseks ning ei ole osanud ega oska ka praegu seda seostada meelehea vastuvõtmisega,“ lisas Allik.

PPA kirjas viidatud kahtlustus on seotud haigla kahe juhtivtöötaja osalemisega haigla endise toitlustusoperaatori iga-aastasel kliendiüritusel. Jutt on sellest, et reisi kulud – lennukipileti ja ühe hotelliöö maksumuse - kattis kutse esitaja.

Teine PPA kirjas toodud etteheide on seotud juhatuse esimehe ja IT direktori töölähetuste aruannete ebatäpsuste ja võimalike vigadega.