Süüdistus: linn maksis Ossipenkole 800 000 eurot peale

Prokuröri kinnitusel maksis Kohtla-Järve linn mitme aasta jooksul teedel ja tänavatel tehtud tööde eest Nikolai Ossipenko firmale N&V üle 800 000 euro tegelikult tehtud töödest rohkem.

Eile Viru maakohtus jätkunud protsessil, kus korruptsioonisüüdistustega on kohtu all Kohtla-Järve linnapea Jevgeni Solovjov, endine aselinnapea Jüri Kollo ning  Kohtla-Järve ehitusfirma Värimal ja selle juhatuse liige Vjatšeslav Safonov, süüdistas prokurör Kalmer Kask Solovjovi ning Kollot selles, et nad kirjutasid alla teede remondi ja pindamise vastuvõtu aktidele, kuigi nendes sisaldunud andmed ei vastanud tegelikult tehtud töödele.

Paberil näidati rohkem töid

Töid tehti 2006. aastal N&Vga kolmeks aastaks sõlmitud lepingu alusel ning Kase väitel on piisavalt alust kinnitada, et linnajuhid olid tegelikult teadlikud, et tööde maht on üle paisutatud. Süüdistus toob esile 31 tööde vastuvõtu akti, mille kõigiga on seotud Kollo, kes tegi tööde üle järelevalvet ning allkirjastas enamiku vastuvõtuaktidest. 12 akti neist allkirjastas Solovjov.

Hilisem uurimine ning selle käigus tehtud ekspertiisid selgitasid, et näiteks asfalti pandi ettenähtust vähem ning üle paisutatud olid ka freesimise, jäätmete ja transpordiga seotud kulud. Läbiotsimiste käigus võeti linnavalitsusest ja N&V kontorist ära dokumente, mis viitasid sellele, et tegelikult olid olemas ka aktide mustandid, millel olid hoopis teised numbrid kui need, mis lõpuks ametlikult käiku läksid.  Prokuröri sõnul on uurimise käigus tõendatud, et “süüdistatavad on konkreetselt oma ebaseaduslikku tegevust planeerinud”.

Uurimise käigus eitas Ossipenko vähem tehtud töid, väites, et neid tehti isegi rohkem, kui leping ette nägi, sest linnal polnud piisavalt raha. Prokuröri arvates pole sellised väited aga faktidega kaetud.

Kuidas hankeid korraldati 

Eile jõudis prokurör rääkida ka sellest, kuidas Solovjov Kohtla-Järvel ehitushankeid korraldas. Jutt käib peamiselt 2009. aasta suveperioodist. Sama aasta kevadest olid aga nii Solovjov kui Ossipenko kaitsepolitsei jälgimise all ehk siis kohtu loal kuulati nende telefonikõnesid kuni sama aasta sügiseni pealt.

Prokurör Kask esitles eile pealtkuulatud ja salvestatud telefonikõnede kokkuvõtteid, millest üks huvipakkuvamaid oli 2009. aasta juulis tehtud kõne Kohtla-Järve ehitusfirma Sikford juhile Rinat Hamidullinile. Solovjov teatas ettevõtjale, et on üks 100 000 krooni (6400 euro) suurune hange, mis puudutab Kohtla-Järve spordikeskuse siseujula meeste duširuumide remonti, ning ta pakuks seda Hamidullini firmale. Ettevõtja nõustub, kuigi möönab, et parem, kui linnapea pakuks talle tööd aasta lõpupoole. Selle peale vastab Solovjov: “Sa ju tead, et ma sind nii-öelda näen ja hoian esmajärjekorras, kuid saa minust ka aru.”

Lepiti kokku, et Hamidullin leiab veel kaks ehitusettevõtjat, kes formaalselt nõustuvad hankes osalema, tehes teadvalt suuremaid pakkumisi. Selle hanke Sikford võitiski.

Samamoodi võitis see firma tubade remondihanke Kohtla-Järve hoolekandekeskuses, maksumuseks praeguses vääringus peaaegu 9800 eurot. Süüdistuse järgi toimis sama skeem ka Kohtla-Järve kunstide kooli treppide remondihankes, mille võitjaks osutus Kameko Ehitus, kelle juhile Pjotr Fjodorovile Solovjov samasuguse pakkumise tegi.  Siin oli hanke maht 14 000 eurot.

Need on kõik vaba konkurentsi kahjustavad kuriteod, milles prokuratuur Solovjovi süüdistab. Enamiku petuskeemis osalenud ettevõtjate suhtes on praeguseks eri põhjustel menetlus lõpetatud, välja arvatud Safonov ja Värimal, mis osales väidetavalt fiktiivses pakkumises kunstide kooli trepiremondi hankes.

Ossipenko suhtes lõpetati aasta tagasi menetlus ettevõtja kehva tervise tõttu, kuna ekspert leidis, et ta pole võimeline kohtuprotsessis osalema. Ent konkurentsikuriteos osalemises süüdistati − lisaks muudele episoodidele − ka Ossipenkot. Nimelt on materjalides 2009. aasta augustist pärinev episood, mis kätkeb lühiajalist hanget linna teede ja tänavate, aga ka haljasalade ja Raudi kalmistu hoolduseks. N&Vga sõlmitud pikaajaline leping kehtis septembrini ning süüdistuse kohaselt leppisid Solovjov ja Ossipenko kokku, et septembriks tehakse kuuajaline hange, mille võidab N&V. Ka selleks otsis Ossipenko süüdistuse kohaselt veel kaks “konkurenti”, kes tegid ettekavatsetult kallima pakkumise. N&V võit oli veenev, nende pakkumus ulatus 21 519 euroni. Kuigi Ossipenko ja tema firma on praeguseks menetluse alt pääsenud, lasub selle episoodiga seotud süüdistus endiselt aga linnapea Solovjovil.

Eile prokurör oma kõnega lõpule ei jõudnud ning lahkamist ootavad veel omastamise ja altkäemaksuga seotud seigad.