Sotsid teevad eetikakoodeksi koostamisel Kaja Kallasega koostööd

30.06.2012

Sotsiaaldemokraatliku erakonna juhatus arutab lähiajal, mida peaks sisaldama riigikogu eetikakoodeks ja teeb koostööd idee algataja Kaja Kallasega Reformierakonna fraktsioonist, rääkis sotside fraktsiooni liige Andres Anvelt. 

Anvelt ütles Delfile, et eetikakoodeks ei saa väga laiaks minna. „See peab olema konkreetne ja lihtne, mitte ülikeeruline sigri-migri, et ka kogu ühiskond sellest aru saaks,“ rääkis Anvelt.
 
Anvelt tervitab Kaja Kallase ettevõtlikkust ja proovib ise ka panuse anda. Ta on tutvunud ja tõlkinud mitme Euroopa riigi eetikakoodeksid. Konkreetselt ei saa tema sõnul ühegi riigi koodeksit eeskujuks võtta.
 
„Siiani on liiga palju olnud seda, et tõlgitakse mõne riigi õigusakt ja võetakse see meil aluseks. Elu on näidanud, et nii see ei tööta ja tuleks koostada oma eetikakoodeks, mis lähtuks Eesti praktikast,“ rääkis Anvelt. „Eetikakoodeksid on Euroopas erinevad. Meie aga peame lähtuma oma praktika pinnalt.“
 
Anvelti sõnul esitasid sotsid juba kevadel riigikogu juhatusele oma seisukohad eetikakoodeksi kohta, mida see peaks endast kujutama ja mida reguleerima. Lähiajal kogunev sotside juhatus arutab samuti eetikakodeksi teemat ning kokku on lepitud ka kohtumised Kaja Kallasega.
 
„Eesmärk on tuua välja positiivse poliitika ajamist ja märkida ära ka riske, et mitte sattuda eetiliste ja korruptsioonimaiguliste tehingute piirimaile,“ kõneles Anvelt. „Riigikogu liikmel peab olema väga selge, et ta peab hoiduma sellistest tehingutest, mis võivad isegi näiliselt olla ebaeetilised.“
 
Riigikogu korruptsioonikomisjon, mida Anvelt juhib, on samuti eetikakoodeksi koostamist arutanud ja teinud ettepaneku selle koostamist alustada.
 
„Kõik ootavad, et riigikogu juhatus peab koodeksi kosotamise ostustama, sest see peab olema fraktsioonide ülene,“ rääkis Anvelt. „Ise ootan seda, et peale Kaja Kallase tubli seisukohavõttu võtaks riigikogu juhatus eetikakoodeksi koostamise otsuse vastu.“
 
Anvelti sõnul saab aga ka teistmoodi. „Alustame omavahel koostööd ja siis haakuvad ka teiste fraktsioonde liikmed,“ kirjeldas ta. Tundub, et just nii see läheb ja sel juhul jõuab esialgne eetikakoodeks fraktsioonidesse sügisel.
 
„Kindlasti on riigikogu liikmete hulgas erinevaid arusaamisi, kas eetikakoodeksit vaja on, sest eetiline käitumine peaks olema inimesel koolist ja kodust emapiimaga kaasas,“ põhjendas Anvelt mõnede riigikogu liikmete skeptilisust eetikakoodeksi suhtes.
 
Allikas: Delfi