Sisekontroll tõi kahtlustuse kolmele politseiametnikule

17.09.2010

Sellel nädalal kontrollisid politsei- ja piirivalveameti (PPA) sisekontrollibüroo töötajad kolme Lääne prefektuuri ametnikku, kellele on esitatud kahtlustus ametialastes süütegudes.

Kahele ametnikule on esitatud kahtlustus altkäemaksu võtmise osas ning ühele altkäemaksu võtmises ja vahendamises, sellega kahtlustatavate ring piirdub, vahendas PPA Lääne prefektuuri pressiesindaja.

Lääne prefekt Priit Suve sõnas, et kuigi sündmus on äärmiselt negatiivne, on siiski tegemist aeg-ajalt esinevate juhtumitega, millele tuleb demokraatlikus riigis adekvaatselt reageerida. Priit Suve toonitas, et politsei eesmärk on teenida rahvast ausalt ja ta toetab igati toiminguid, mis aitavad välja selgitada isikuid, kes on teelt kõrvale kaldunud. «Kõige paremini saame oma mainet hoida läbi igapäevase tubli töö, sest just seda inimesed meilt ootavad.»

Kuna kõikide asjaolude selgitamine võtab aega, siis ei ole rohkemat informatsiooni võimalik anda. Hetkel on üks ametnikest teenistusest omal soovil vabastatud ning kaks uurimise all olevat ametnikku on menetluse ajaks üle viidud teisele tööle.

Ametnike suhtes on alustatud kriminaalmenetlust, mida viib läbi politsei- ja piirivalveameti politseikontrolli büroo ja juhib Lääne ringkonnaprokuratuur.