Silvergate’i ülekuulamiste protokollid

22.10.2012

 Täpselt nädal tagasi lõpetas riigiprokuratuur Reformierakonna varjatud rahastamisega seotud kriminaalasja ja loobus kõigist kahtlustustest.

Kriminaaluurimise ajal andsid ühelt poolt Silver Meikar ning teiselt poolt Kristen Michal ja Kalev Lillo 100% vastakaid ütlusi. Järelikult pidi keegi neist valetama. Eesti Päevaleht avaldab lühendatud kujul skandaali peaosaliste ülekuulamisprotokollid. Mitme inimese nime kattis keskkriminaalpolitsei enne protokollide avaldamist kinni.


Aeg: 23.05.2012

Riigiprokuratuur


Nimi: Silver Meikar


Uurimistoimingu algus: 11.30


••Palun rääkige, mida te teate teie eilses (22.05.2012 Postimehes ilmunud) arvamusloos nimetatud annetustest Reformierakonnale, mis on tehtud teie nimelt 30.11.2009–30.06.2010?


Kusagil novembris 2009. aastal helistas mulle erakonna tollane peasekretär Kristen Michal ja küsis, kas ma olen nõus annetama erakonnale raha. Mina ütlesin, et „jah, muidugi olen nõus erakonda aitama, aga väga palju mul ei ole küsinud”. Tema vastas: „See ei too sulle reaalselt varalist kulu. Võiksid öelda summa, mis ei ärata kahtlust, ja see antakse sulle üle.” Samuti lisas ta, et edaspidi võtab minuga ühendust Kalev Lillo. Mina vastasin, et see summa võiks olla sel juhul pool riigikogu liikme palgast ehk 20 000 krooni. Mul ei olnud ju tollal muid regulaarseid sissetulekuid kui palk ja Lennuliiklusteeninduse AS-i nõukogu liikme tasu (see oli u 5000 EEK kuus). Kristen Michali kõne oligi spetsiaalselt selle annetuse pärast.


Paar päeva hiljem tuli riigikogu Reformierakonna fraktsiooni tollal piirkonna eest vastutav isik Kalev Lillo ja andis mulle 20 000 EEK sularahas. See oli ümbrikus, ilusti pakitud, kenasti loetud, 500-kroonistes. Lillo vestles sel päeval samas veel teiste erakonna liikmetega ja nägin, et tal oli kotis veel ümbrikke. Samal päeval või veidi hiljem kandsin selle summa oma kontole Hansapangas. Lillo ütles: „Näed, siin on kokkulepitud summa, kanna see erakonna kontole.” Küsisin, mis kontole. Erakonna koduleheküljel on olemas kontonumber ja selgituseks pane annetus. [- - -]


••Miks te selle raha vastu võtsite ja enda annetusena üle kandsite?


Kui erakond ja su sõber Kristen Michal palub abi erakonda aidata, siis muidugi tahan ma aidata sõpra ja erakonda. Ma usaldan oma sõpra. Samuti tundsin, et Kristen seda asja paludes usaldab ka mind. Ma ei küsinud kordagi, kuidas see raha erakonnani jõudis, kes selle andis. Lisaks usaldusele oli küsimus ka selles, et teised teevad ju samamoodi – teised, kes on olnud märksa kauem erakonnas, kes olid mulle poliitilised eeskujud. Ka meedia on toonud välja kahtlaseid rahastamise skeeme, nt kuidas 1999. aastal mitmete erakondade liikmed kandsid 999 krooni haaval partei kassadesse raha. Lisaks sellele nägin ju seda, et ümbrikke oli rohkem ja neid anti teistele ka.


••Rääkige järgnevatest kordadest pärast 2009. aasta novembrit.


Järgnevatel kordadel on raha mulle andnud Kalev Lillo – on antud nii fraktsioonis kui ka erakonna kontoris. Vähemalt ühe korra on mulle helistanud Kristen Michal, kes küsis, kas olen valmis ka uuesti annetama – see oli 2010. aasta kevadel. Siis ta enam ei täpsustanud muud, kui küsis, kas olen nõus uuesti annetama, ja ütles, et Lillo võtab ühendust. Ta ütles, et Kalev Lillo tegeleb selle asjaga edasi.


Minu meelest on olnud ühe korra ka nii, et Kristen Michal andis mulle erakonna peakontoris ümbriku rahaga, et ma selle erakonnale kannaksin, aga täpselt ei mäleta. Kindlasti aga ei andnud mulle raha erakonnale ülekandmiseks neil juhtudel keegi muu peale Kalev Lillo ja Kristen Michali. Ma täpselt peast ei mäleta, mis kuupäevadel ma raha sain ja üle kandsin, aga need ülekannete kuupäevad, mis kajastuvad erakonnale laekunud vahendite aruannetes, tunduvad õiged. Olen loetlenud eilses artiklis. [- - -] Ühelgi korral ei ole see raha pärinenud minu vara hulgast, vaid see on olnud tundmatut päritolu raha, mille sain Kalev Lillo (või ka Kristen Michali) käest. Mul ei ole vähimatki aimu, kust see raha pärineb. Aga ma mõtlen selle üle – vaatan meile ja räägin inimestega. Ma praegu ei saa öelda ühtegi konkreetset ettevõtet või inimest, kes võiks olla selle raha allikas.


Kui ma olin vähemalt ühe sellise ülekande teinud, täpselt ei mäleta, millal, siis millalgi helistas mulle Priit Kallakas, Reformierakonna tollane Tartu piirkonna arendusjuht, praegune välisministeeriumi nõunik, keda ma tundsin ja kellega meil olid ühised huvid, nt välispoliitika. Mina olin tollal Tartu piirkonnast valitud Reformierakonna riigikogu liige. Ta küsis, kas olen nõus erakonnale annetama, õigupoolest – kas ma olen nõus tegema erakonnale ülekande. Vastasin, et jah, aga Lillo võttis minuga juba ühendust. Ta ütles, et ahah, siis on sinuga juba räägitud, aga eks ma räägin siis teiste Tartu piirkonna liikmetega. Ta ei täpsustanud, kuidas see pidi toimuma, aga see oli niivõrd selge. Tema võib olla valmis sellest rääkima, aga ta on vaid väike mutter. Oluline on jõuda selleni, et välja tuleksid inimesed, kes on selle skeemi taga. Ka need ärimehed, kes seeläbi võib-olla ostsid endale mingit mõjuvõimu. [- - -]


••Kas veel keegi teab, et saite neid summasid viidatud skeemi kohaselt ja kandsite sel viisil Reformierakonnale üle?


Oma naisele ma tollal rääkisin, ta soovitas mul sellist asja mitte teha ja pidas seda teguviisi valeks. Aga ma paluksin teda sellest asjast võimalikult säästa – mu pere on niigi kannatanud. Naine töötab mul kultuuriministeeriumis avalike suhete nõunikuna. Veel üks inimene, keda palun säästa ja kellelt pärineb minu arvamusloos tsitaat („miks peaks efektiivselt toimivat süsteemi muutma”), on XXX. Tema on Kalev Lillo pinginaaber riigikogus. Tema on seda tegevust tauninud ja me oleme omavahel rääkinud sellest, et sellist rahastamissüsteemi tuleks muuta. Ma ei teatanud talle sellest artiklist enne avaldamist, aga arvasin siiralt, et ta tuleb ka pärast seda artiklit n-ö välja ja räägib sellest. Temaga olen rääkinud näiteks siis, kui käisime 25.04.2012 vaatamas Rapla-Tartu korvpallimatši Raplas. Sama matši vaatasid ka Kalle Palling, XXX ja YYY. Sõitsime sinna alguses koos. Autot juhtis XXX, võtsime peale YYY ja ZZZ. Olime seega autos neljakesi. Teel sinna XXX-ga autos rääkisime ka mingil määral sellest teemast, aga mitte väga detailselt. Tagasiteel rääkisin XXX-ga väga avameelselt; autos oli ka üks tütarlaps, kelle nime ma ei mäleta. XXX sai veel tagasisõidul trahvi. Me mõlemad olime selle vestluse käigus väga mures. Mina ütlesin, et ühel hetkel tuleb muutus saavutada, ja ta oli nõus, et midagi tuleb sellel teemal ette võtta. Kui olime autos ja autos oli veel ka see tütarlaps, siis XXX väga ei tahtnud rahastamisest rääkida. Ma ütlesin, et ma tahaks minna selle jutuga edasi, millest oleme rääkinud; tahaksin teada, kas rahastamisel toimuvad samasugused skeemid. Ta viis jutu kõrvale ja saatis sealsamas autos mulle sõnumi kell 22.36: „Räägime hiljem.” (Tunnistaja näitab oma nutitelefonist, et 25.04.2012 on kell 22.36 laekunud sõnum numbrilt XXXXXXX (helistajaks märgitud XXX). Kui olime neiu autost maha pannud, siis tulin jutu juurde tagasi. Ütlesin talle ära, miks see mind häirib. Küsisin, kas see toimub samamoodi. Ta ütles midagi sellist, et „Mitte midagi pole muutunud”.


Ma tean, et XXX rääkis samal teemal ka Kalle Pallingu ja YYY-ga. Leppisime kokku, et suvepäevadel või millalgi tuleks kutsuda inimesed kokku ja arutada, kuidas me selles küsimuses saaksime teha Reformierakonda paremaks. XXX-ga olen sellest teemast ka varem rääkinud. Ta võttis minuga ühendust üle mõne aja selle aasta talvel, kiites mu artiklit Postimehes erakonna sisedemokraatia kohta. Oleme mitmel korral istunud temaga koos ja arutanud erakonna elu paremaks muutmist – mitte vaid rahastamist, vaid ka nt erakonnasiseste positsioonide jaotamist. Olen talle öelnud ka seda, et tegelikult tuleks mingi samm teha. Tema on öelnud, et räägime inimestega – et kui üksi lähed, siis see teema tapetakse ära. Oleks vaja leida enne inimesed, kes tuleks kaasa ja kes ei pea samamoodi seda teguviisi õigeks.


Me oleme rääkinud XXX-ga sellest süsteemist, kuidas Kristen Michal ja Kalev Lillo sel ajal, kui mina olin fraktsioonis, seda süsteemi juhtisid. Me ei ole rääkinud otseselt konkreetsetest summadest ja ülekannetest, aga pigem sellest, kuidas muuta asju paremaks. Aga nende vestluste käigus ma olen omaks võtnud, et ma olen sellist raha saanud ja üle kandnud – see pole isegi küsimus, nad on seda teadnud. Olukord on selline, et me ei pea üksteisele sõnaselgelt ütlema, et me oleme teinud selliseid ja selliseid ülekandeid – me kõik teame, et seda nii erakonnas tehakse, et see nii toimub. Ma näen aga, et nad on mures ja kardavad rääkida. Kui ma küsisin XXX käest, kas see rahastamine toimub praegu ka nii (tundmatu raha ülekandmine erakonna liikmete kaudu), siis vastas XXX: „Miks peaks toimivat süsteemi muutma?” Viimati arutasime Reformierakonna spordipäeval, ootasime tõkkejooksu 19.05.2012 – mina ja XXX – istusime muru peal maas ja ütlesin, et selle teemaga tuleks edasi minna. [- - -]


Eile õhtul olid mul külas XXX ja YYY. Viimane on muu hulgas ka Kristen Michali sugulane. YYY-ga kohtusin ca 1 kuu tagasi Varjendis, kus oli juures ka ajakirjanik. Rääkisime ennekõike kaitse- ja välispoliitikast. Sain temalt tookord teada, et ta oli süsteemist teadlik – s.o sellest, et Kristen Michal on selles süsteemis osaline. Eile ta ütles, et tema ei ole valmis sellest avalikult rääkima. XXX kohta tean, et tema ei ole midagi annetanud ja ta pigem soovinuks, et ma tema nime siin väga eile ei tooks. XXX-le saatsin oma loo juba esmaspäeval, pärast seda, kui olin Postimehele ära saatnud.


Olen rääkinud ka Martin Kukega, erakonna uue peasekretäriga. [- - -]


Kui ma vaatan tänast Postimeest, kus on annetanute nimekiri (tunnistajale näidatakse 23.05.2011 Postimehe lehekülge 4), siis ma arvan, et sellisest tundmatust allikast pärit raha annetamisest on valmis rääkima XXX, Kalle Palling, YYY. [- - -] Vaadates näiteks ülekannete nimekirju 2010. aasta I kv aruandes, siis mina väidan, et enamik üle 10 000 EEK annetusi, Kristen Michali nimest allpool kuni lõpuni välja, on samamoodi tundmatust allikast pärit ja tehtud sama skeemi kasutades, mille alusel mina ülekandeid tegin. Väidan seda sellepärast, et summad on ümmargused, aga ennekõike seepärast, et nägin K. Lillol portfellis mitmeid ümbrikke, kui ta mulle seda andis. Need ümbrikud anti järelikult teistele inimestele selleks, et nad teeks täpselt samamoodi kui mina. [- - -]


Tänases Eesti Päevalehes (menetleja viitab 23.05.2012 Eesti Päevalehes lk 4 olevale Kristen Michali intervjuule) on Kristen Michal väitnud, et nende summade näol, millest te ajakirjanduses rääkisite, on tegemist teie enda kampaaniakulutustega. Kuidas te seda kommenteerite?


Millised kampaaniakulutused? Ma ei saa sellest väitest aru ja ma ei saa aru ka sellest, miks ma oleks pidanud kandma oma kampaaniakulutused erakonnale üle. Tõesti, võib olla nii, et kui erakond tellib ühtselt visiitkaarte valimiskampaaniaks, siis on aumeeste kokkulepe, et maksad erakonnale tagasi. Aga sellistes summades ei ole erakond mulle kunagi kampaaniat teinud ja ma ei saa sellest väitest aru. [- - -]


Erakond ei ole kunagi kirjalikul ega ühelgi muul viisil esitanud mulle ülevaadet, et nad on teinud mingi summa ulatuses minu eest kulutusi, mida ma peaks hüvitama. Kui Michal väidab, et nad tegid mulle 115 000 EEK osas kampaaniat, mida ma pidanud hüvitama, siis ta valetab. [- - -]


Tunnistaja soovil katkestatakse ülekuulamine ajalisel survel ja lepitakse kokku järgmise ülekuulamise aeg: teisipäev, 29.05.2012 kell 12.00.


Uurimistoimingu lõpp: 13.38


Aeg: 29.05.2012

Riigiprokuratuur


Nimi: Silver Meikar


Uurimistoimingu algus: 12.00


Meikar korrigeerib eelmisel korral antud ütlusi ja teatab, et esimesel korral sai ta sularahas ikkagi 40 000 krooni, mitte 20 000 krooni. Ülekuulamine jätkub kell 17.00


••Palun rääkige, mida te teate Reformierakonna, eeskätt konkreetsete valimiskampaaniate rahastamisest.


Mina astusin Reformierakonda 13.11.1997. a, reedel. Panime Tartus alguse Reformierakonna noorteorganisatsioonile, milleks oli Tartu Reformi Noorteklubi (edaspidi TRN) ja millel oli alguses 8 liiget.


Järgneb Meikari põhjalik ülevaade oma seotusest erakonnaga, millest avaldame vaid katked.


Kristen Michalit tunnen sellest ajast (umbes 1998 või 1999), kui meid, kes olime loonud Tartu Reformiklubi, kutsuti õpetama neid Tallinna noori, kes hakkasid Tallinnas noorteklubi looma. Kristen Michal ja XXXX olid tollal ühed sellised Tallinna noored. 1999. aastal olin ma valimisnimekirjas. Annelinnas osutusin valituks Tartu linnavolikokku.


Järgmised valimised, kus osalesin, olid 2003. aasta riigikogu valimised.[- - -]


Siis pakkus Kristen Michal kui peasekretär mulle nõukogude kohtadest Lennuliiklusteeninduse AS-i nõukogu liikme kohta ja selle ma ka võtsin. (Meikar räägib, et need olid „puhtad valimised” ja ta pääses riigikokku, kust oli sunnitud aasta hiljem lahkuma, sest kaitseminister Margus Hanson astus valitsusest tagasi ja Meikar oli riigikogus tema asendusliige – toim.)


Kusagil 2006. aasta lõpus või 2007. alguses (pärast kohalikke valimisi) võisid leida aset need vestlused Rein Kilgi ja Raul Markusega, millest on nüüd ajakirjanduses räägitud. Kui nüüd Raul Markus sellest rääkis, siis mulle tuli see ka meelde – tõesti rääkisin temaga sellest, et ta andis ilmselt 25 000 krooni, nagu ta räägib, ja vastu selle eest midagi ei küsinud. Kokku saime tänu XXX-le, kes rääkis parasjagu Markusega ning kutsus mind nendega ühinema. Meie vestlused olid suhteliselt intellektuaalsed, aga samas väljakutsuvad. Minu jaoks oli see nagu kohtumine valijatega. Markusega oli selline asi, et ta ütles, et ma olen lahe tüüp, ja küsis, kas ta saaks mind millegagi aidata. Mina ütlesin, et kui sul on Tartus sõpru, siis valigu nad minu poolt. Tema pakkus mulle siiski rahalist tuge ja ma ei olnud selle vastu. Mina küsisin, kas ta soovib, et selle deklareeriksin, kuna võimalus oleks olnud ka avalikult näidata, kust see raha tuli. Tema ütles, et ei ole vaja. Mul on raske öelda, kas kasutasin raha valimiskampaanias või lihtsalt pere-eelarves. Mul oli üks konto. [- - -]


2007. aasta jaanuaris ilmus Äripäevas lugu sellest, et Michal küsis Edward Burkhardtilt Reformierakonna jaoks raha. Sellest tuli suur skandaal ja Burkhardt käis ka mingis telesaates, vist „Pealtnägijas”. 18. jaanuari hommikul helistas mulle Michal, kes ütles mulle seda, et Burkhardti rahaküsimine on täielik jama ja see on IRL-i laimukampaania Reformierakonna ja tema vastu. Ta küsis: „Kas sa palun saaksid kirjutada oma blogis, et Mart Laar on selle taga?” Mina ütlesin, et ma ju ei tea, et Laar on selle taga, küsisin, kas ma saaksin Michalile viidata. Tema ütles, et talle rääkisid seda usaldusväärsed inimesed, aga tema nimega ei tohi seda seostada. Ma küsisin, kas ma saan siis vähemalt öelda, et see info pärineb usaldusväärsetest allikatest, pidades selle all silmas teda. Talle see sobis, tingimusel, et tema nimi selle blogipostitusega seoses välja ei tule. Mul oli tegelikult häbi seda kirjutada. Ka küsisin Kristenilt, et kas see on 100% tõde, et Laar on selle taga. Ta kinnitas, et jah. Michali jutt ei tundunud täiesti siiras, aga siiski täitsin ta palve. Ma tegin seda samal põhjusel, miks ma 2009 nõustusin kandma raha erakonna kontole – sest erakond palus abi, sest Michal palus abi. [- - -] Mul oli teatud määral juba tollal tunne, et äkki mind kasutatakse erakonna poolt ära. Mulle tundus, et mind nagu sunniti abi andma.


(Meikar meenutab samal ajal avalikuks tulnud seika, kus Jörgen Siil ja Paavo Palk toetasid sotsiaaldemokraate vastavalt 25 000 ja 20 000 krooniga, mida nii tema kui ka ta sõbrad hindasid võimatuks ja millest ta samuti oma blogis kirjutas. Michal aga käskinud see blogikanne maha võtta.) Kuna ta nõudis, et oma seisukohta avalikkuses muudaksin, siis ma tegin seda. Parandasin oma sissekannet ja taganesin oma seisukohast.


Mul tekkis veendumus, et erakondades asjad nii käivadki. Sõnade „nii käivadki” all pean ma Reformierakonna puhul silmas seda, et liigub nii valimiste ajal kui valimistevahelisel perioodil palju musta raha, mille mingite lubaduste eest minu jaoks tundmatutele ärimeestele kaupleb välja erakonna peasekretär Kristen Michal. Mõne sellise asja väljatulemisel asub erakond ringkaitsesse ja teatavatel juhtudel on see ringkaitse sõbralikult ühendavaks lüliks kõigi erakondade vahel. Sain aru, et see on nii Reformierakonnas ja teistes erakondades ja kõigi peasekretäride puhul. Selline poliitika ongi. Seetõttu, kui Michal mulle 2009. aastal helistas ja pakkus, et ma kannaks oma annetusena võõrast sularaha erakonna kontole, ei tundunud see mulle absoluutselt veider.


Aeg: 11.06.2012

Keskkriminaalpolitsei, Tööstuse 52


Nimi: Silver Meikar


[- - -] 21. mai pärastlõunal, kui Postimees oli kinnitanud, et minu artikkel avalikustatakse, saatsin selle ka XXX-le. Leppisime kokku, et tulen tema juurde kella 20.00 paiku õhtul. Vestluse käigus ütleski mulle seda, et on sinna ise ka viinud koti rahaga. Küsisin, et kas ta teab mingeid ettevõtteid, kes Kristen Michalile raha andsid. Ta vastas, et ta ise on raha viinud, ja kirjeldas seda selliselt, et mitte kõik varjatud toetajad ei vii raha Reformierakonna kontorisse ise, vaid kasutatakse usaldusväärseid vahemehi. Ka tema on olnud vahemees, ütles ta mulle. Ta kirjeldas seda skeemi järgnevalt: tema firma tegi fiktiivse arve ühele ettevõttele, mille nime ta ei nimetanud. Kui summa oli laekunud ettevõtte arvele, siis ta jättis firmasse nn käibemaksu ja dividendi tulumaksu ning viis ülejäänud raha sularahas erakonna kontorisse. Kuna just rääkisime peasekretärist, siis jäi mulle selge mulje, et viis selle raha Kristen Michali kätte. XXX ütles seda, et kui see välja tuleb, siis tema ettevõte saab suure trahvi ja ta ei saa ühtegi riigi tellimust. Summa suurustest ja kuupäevadest, samuti sellest, kas see oli vaid üks kord, me ei rääkinud. Küsisin, kas ta on nõus ka avalikult ütlema, et jah, nii oli, ja kas ZZZ on ka nõus seda tegema. XXX ütles, et ei ole, tal on pere ja et see ei vii mitte kuskile. Ta on nõus välja tulema, kui veel inimesi seda teeb. Ta ütles, et temal on oluliselt rohkem karta kui minul ja see, mida mina, ZZZ, Kalle Palling ja veel kümme inimest tegime, on kogu selle skeemi kõige vähem ohtlikum osa.


Aeg: 30.07.2012

Keskkriminaalpolitsei


Nimi: Kalev Lillo


Algus: 11.50


Kell 12.02 soovib K. Lillo oma kaitsjaga omavahel vestelda. Ülekuulamine jätkub kell 12.11. Lillo loobub ütlusi andmast.


Lõpp: 12.15.


Aeg: 30.07.2012

Keskkriminaalpolitsei


Nimi: Kristen Michal


Algus: 14.58


••Kas kahtlustuse sisu on teile arusaadav?


Jah, kahtlustuse sisu on mulle arusaadav.


••Kas te olete toime pannud kuriteo, milles teid ülaltoodud kahtlustuse kohaselt kahtlustatakse?


Ei ole toime pannud.


••Kas olete nõus andma ütlusi kahtlustuse asjaolude kohta?


Jah, olen nõus ütlusi andma vabas vormis.


Tahan öelda, et selliseid tegusid ei ole aset leidnud, mina ei ole midagi sellist teinud, nagu Silver Meikar ja see kahtlustus väidab. Ma kindlasti ei ole teinud Silver Meikarile ettepanekut teha Reformierakonnale annetust varaga, mis ei kuulu talle.


Ma kindlasti ei ole andnud Kalev Lillole sellist tööülesannet ega palunud korraldada Lillol ühelgi moel seda, et ta annaks Silver Meikarile edasi raha annetamiseks ja et S. Meikar annetaks antud raha erakonnale. Täpsustan, et kahtlustuses toodud ülekannetega mul mingit puutumust ei ole. Ei oska Silver Meikariga rohkem puutumust kommenteerida. Kindlasti ma ei olnud teadlik sellest, et kahtlustuses toodud summad ei pärine S. Meikari vara hulgast. Olen nõus vastama uurija poolt esitatud küsimustele.


Järgeb mahukas ja tõenäoliselt tunde kestnud küsitlus Reformierakonna struktuurist ja toimimisest, mille jooksul Michal annab ülekuulajale täieliku poliitikakoolituse.


••Kas ja kelle ülesanne oli teie peasekretäriks oleku ajal annetuste seaduslikkuse kontrollimine? Milles see reaalselt väljendus?


Seda, kas annetused on seaduslikud, kontrollib erakondade järelevalve komisjon. Kui raamatupidaja näeb, et on tehtud annetus näiteks ettevõtte arvelduskontolt, siis ta saadab antud annetuse tagasi. Samuti näiteks mäletan olukorda, kus Reformierakonda avalikult halvustav isik kandis erakonna kontole 25 krooni, siis samuti kandsime me raha antud annetajale tagasi. Erakonnal ei ole füüsiliselt võimalik juurde pääseda isikute arvetele ja kontrollida nende isiklike rahalise vahendite olemasolu. Erakonnal ei ole isegi võimalik tuvastada, kas annetuse juurde kirjutatud isikukood on korrektne, sest pangaülekande juures ei ole annetaja isikukoodi.


••Kas teie olete Silver Meikaril palunud teha Reformierakonnale annetusi? Kui jah, siis kunas ja millises summas?


Mina olen erinevatel üldüritustel teinud üleskutseid kõigil erakonna liikmetel annetada erakonnale raha, sealhulgas Silver Meikarile.


••Kas te olete palunud Silver Meikaril annetada enda nimel Reformierakonnale teadmata päritoluga raha, mis ei pärine Silver Meikari enda vara hulgast?


Ei ole.


••Kas te helistasite 2009. aasta novembris Silver Meikarile ja küsisite tema käest, kas Silver Meikar on nõus erakonnale annetama? Kui jah, siis palun selgitage vestluse sisu.


Ma ei mäleta küll sellist kõnet. Samas minu kui peasekretäri ametikohal ei olnud ebatavaline, kui ma oleksin helistanud kellelegi ja palunud teha annetusi. Samas pole ma mitte kellelgi palunud annetada temale mittekuuluvat raha.


••Millistel asjaoludel te Silver Meikariga tutvusite ning millised on olnud teie omavahelised suhted ja kokkupuuted? Kui tihti ja mis asjaoludel te suhtlesite Silver Meikariga aastail 2009 ja 2010?


Tutvusin Meikariga võib-olla 1997. aastal seoses sellega, et mina olin üks, kes lõi Tallinnasse Reformierakonna noorte organisatsiooni, ja S. Meikar lõi Tartusse noorteorganisatsiooni. Meie omavahelised suhted ja kokkupuuted on olnud täiesti tavalised, oleme suhelnud nii kirja teel kui telefonitsi. Meikar töötas mingi aja ka minu Reformierakonna kontoris, kuhu mina ta tööle võtsin, kuna ta jäi töötuks ja tal oli minu mäletamist mööda majanduslikult keeruline aeg. Olen Meikaril käinud ühe või kaks korda külas. Kuna ta töötas mingi aeg kontoris, siis kõik erakonna liikmed suhtlesid temaga. Meikariga tuli meil kindlasti ette eriarvamusi, kus me vaidlesime erinevate poliitiliste seisukohtade pärast. Ta esindas ka erakonda välissekretärina erinevatel väliskomandeeringutel. 2009. aastal tuli Meikar Tallinnasse kandideerima, kuna väidetavalt üks kandideerimise põhjus Tallinnas oli isiklik. Samuti teine Tallinnas kandideerimise põhjus oli minu mäletamist mööda see, et ta oli Tartus teatud osa erakonna liikmetega tülli läinud. Samuti väidetavalt oli ta enne Tallinnasse tulekut soovinud Tartu abilinnapea ametikohta (mida oskab selgitada Urmas Kruuse), mida talle ei võimaldatud. Meikaril meeldis väga reisida, s.t teda ei olnud kogu aeg kohal ja ta ei kohtunud valijatega, mis oli ka põhjus, et ta pidi valimiste-eelselt rohkem vaeva nägema. Minu ja Meikari läbisaamised on üldiselt tööalaselt olnud neutraalsed. Mul on olnud tööalaseid etteheiteid talle, näiteks et ta riigikogu liikmena peaks pingutama ja valijatega suhtlema. Kindlasti oli Meikaril ootusi erakonnale, et ta saaks oma eelneva positsiooni tõttu riigikogus hiljem sellele vastava töökoha.


Veidi enne Meikari artikli avalikustamist Postimehes sai Meikar kokku minu elukaaslase sugulase XXX-iga. Antud kokkusaamisel väljendas Meikar oma rahulolematust seoses oma positsiooniga ja vihjas, et sooviks erakonnalt saada paremat positsiooni, paremat pakkumist või paremat sissetulekut. XXX rääkis minu elukaaslasega, kes omakorda rääkis Martin Kukkega, kes minu teada sai kokku Meikariga, kuid mida nad täpselt rääkisid, seda mina ei tea. XXX saatis mulle peale skandaali puhkemist Facebookis kirja, kus kirjeldas Meikari huvi minu isikliku elu vastu ja soovi saada erakonnalt parem pakkumine, mis muu hulgas puudutas tema rahalist olukorda.


••Kas teie olete kunagi rääkinud Silver Meikariga tema isiklikest annetustest?


Ei ole.


••Millised olid teile teadaolevalt Silver Meikari sissetulekuallikad 2009. aasta IV kvartalis ja 2010. aasta I poolaastal?


Ma ei tea seda.


••Kas teie olete andnud Kalev Lillole sularaha, et ta selle kolmandatele isikutele edasi annaks annetuse tegemiseks Reformierakonnale?


Ei ole.


••Kas teie olete andnud Kalev Lillole sularaha, et ta selle Silver Meikarile edasi annaks? Kui jah, siis mis asjaoludel, kellele kuuluvat raha andsite?


Ei ole.


••Kas teie teada on mõni teine isik andnud Kalev Lillole sularaha, et ta selle kolmandatele isikutele edasi annaks annetuse tegemiseks Reformierakonnale?


Mulle teadaolevalt mitte.


••Kas teie olete Silver Meikarile andnud sularaha selleks, et ta selle erakonnale kannaks annetuse näol?


Ei ole andnud.


••Kas olete suusõnaliselt pannud kellelegi erakonna liikmele ülesande erakonnale annetusi koguda?


Sellist ülesannet pole kellelegi pannud. Olen teinud kogu aeg üleskutseid annetada erinevatel üritustel erakonnale.


••Kas olete isiklikult annetanud Reformierakonnale raha? Kui jah, siis millal, millises summas ja kust pärines raha?


Mina olen annetanud erakonnale isiklike vahendite arvelt, kuid summasid peast ei tea.


••Kuidas toimus 2009. aasta Euroopa Parlamendi valimiste valimiskampaania kulude hüvitamine erakonna poolt?


Täpseid summasid ei mäleta. Esimesed numbrid said kindlasti rohkem kampaaniamahtu. Kui palju esinumbreid sai rohkem reklaami, seda ei mäleta. Kuumas grupis olid kindlasti esimesed kolm kandidaati: Ojuland, Paet ja Gräzin. Eesmärgiks seadsimegi kolm kohta. Meikar oli nimekirjas neljas kandidaat ja tal oli reaalselt võimalik ka europarlamenti saada, kuna oli teada, et Paet nagunii Euroopa Parlamenti ei lähe. Samuti oli osadel isikutel teada, et Gräzin võib-olla ei lähe europarlamenti. Meikar tegi valimistel täiendavaid kulutusi, nt klubis Shah mingi avaliku ürituse, mis on erakonna poolt kinni makstud. Antud summa maksis ligikaudu 17 000 krooni. Kui tegemist oli eraldi teda reklaamiva üritusega, siis oleks pidanud Meikar selle summa ka erakonnale annetusena tagasi maksma, v.a juhul, kui oleks olnud erakonnaga kokkulepe, et üritus tasutakse erakonna üldistest valimiskulutustest, kuna tegemist on näiteks erakonna üldise reklaamimisega


••Olete ajakirjanduses väitnud, et Meikar võis annetada osalt oma europarlamendi ja kohalike omavalitsuste valimiskampaania katteks. Kas, kuidas ja millal tehti Silver Meikarile teatavaks, et ta oli kohustatud hüvitama Eesti Reformierakonnale kampaania kulud? Kui suured olid tema poolt hüvitamisele kuuluvad kulud? Kuidas need välja arvestati? Kas arvestused on kusagil säilitatud?


Meikar kandideeris 2009. aastal kahtedel valimistel: Euroopa Parlamendi valimistel, kus ta oli kõrgel kohal, ja sügisel KOV valimistel, kus ta oli uues piirkonnas. Pean seda tõenäoliseks, et Meikar võis annetada nende valimiste käigus tehtud valimiskulude katteks. S. Meikari kulutused ei pidanud olema kuidagi isikustatud ja samas võis annetada Meikar ka maailmavaate toetuseks või erakonna üldiste valimiskulutuste katteks. Mulle ei ole teada, kuidas Meikarile tehti teatavaks tema valimiskampaania kulutuste suurus, kuid see võis toimuda vastavalt praktikale nii enne kui pärast valimisi.


••Kas Kalev Lillo on teile teadaolevalt tegelenud annetuste kogumise või vahendamisega?


Olen täitsa kindel, et Lillo on teinud samuti üleskutseid, et inimesed võiksid annetada erakonnale. Minule teadaolevalt ei ole Lillo vahendanud kellegi teise raha kellelegi kolmandale isikule.


••Kas Reformierakonna mingeid kulutusi hüvitati sularahas tasudes? Kui jah, siis milliseid ja kas ja kuidas antud kulud kajastusid raamatupidamises? Ja kust pärines antud sularaha?


Mõningal määral hüvitati, näiteks suvepäevade osalustasu majutuse ja kulutuse eest, mis kajastuvad kõik raamatupidamises. Kui keegi sularahas näiteks bensiini ostis, siis arvatavasti tõi ta erakonda selle kohta arve, mis kajastub raamatupidamises. Reformierakonnas annetusi sularahas ei kogutud.


Olen lugenud ajakirjandusest, et Meikar on saanud erinevatelt ärimeestelt ja ühelt advokaadilt raha. Minul puudub usk tema aususesse. Ka oma artiklit kirjutades ta ei tunnistanud, et on saanud eraviisiliselt raha erinevatelt isikutelt. Arvan, et Meikari põhiline motiiv artikli kirjutamiseks oli solvumine, kuna tal pole enam selline positsioon ja palk, mis olid tal enne. Kui astuks tagasi mina ja Kalev Lillo, siis oleks Meikar riigikogu liige.


Lõpp: 21.59


Aeg: 15.08.2012

Keskkriminaalpolitsei


Nimi: Kalle Palling


Algus: 10.57


Kell 11.05 katkestatakse ülekuulamine K. Pallingu soovil, ülekuulamine jätkub kell 11.15.


••Kas kahtlustuse sisu on teile arusaadav?


Sisu on mulle arusaadav. Kaitsja esitab hiljem taotluse kahtlustuse täpsustamiseks.


••Kas te olete toime pannud kuriteo, milles teid ülaltoodud kahtlustuse kohaselt kahtlustatakse?


Ei ole toime pannud antud kuritegusid.


••Kas olete nõus andma ütlusi kahtlustuse asjaolude kohta?


Kasutan põhiseaduslikku õigust mitte anda ütlusi.


Lõpp: 11.21


Aeg: 22.08.2012

Keskkriminaalpolitsei


Nimi: Kalev Lillo


Algus: 10.08


Nagu Michalilgi, nii möödub ka Lillo ülekuulamise esimene pool selgituste andmisega, kuidas Reformierakond töötab, millised olid tema konkreetsed ülesanded arendusjuhina ja millised suhted Michaliga.


••Kas ja mil määral tegelesite teie Eesti Reformierakonna rahaasjadega/annetustega?


Mina palusin korduvalt erakonna liikmetel teha annetusi, samuti palusin leida neil endale toetajaid, kes teeksid erakonnale annetusi. Mina jaotasin erakonna peakontoris olevast fondist KOV valimiste ajal piirkondadele taotluse alusel raha. Rohkem mulle ei meenu, et ma oleksin olnud kuidagi erakonna rahaasjadega seotud.


••Kas teid teavitati annetuste tegemisest ja nende suurusest? Kuidas teavitati, kelle poolt, miks just teid?


Tegemist on keerulise küsimusega. Otseselt mingit kohustust kellelgi ei olnud mind teavitada rahaasjadest. Samas on olnud olukordi, kui olen palunud kellelgi erakonna liikmel teha annetusi, peale mida on erakonna liige mulle helistanud ja teatanud, et tal oli näiteks palgapäev ning ta tegi erakonnale annetuse. Samas kellelgi ei olnud kohustust anda mulle aru oma annetuse tegemisest. Samuti ma ise ei mäleta, et mina oleksin kelleltki näiteks piirkondadest küsinud mingit teavitamist seoses annetuste kogumise või laekumisega.


Ülekuulamine jätkub erakonna maakondlike arendusjuhtide tööülesannetest rääkimisega. Tõenäoliselt seotud Priit Kallakasele osaks saanud kahtlustusega.


••Kas ja kelle ülesanne on annetuste seaduslikkuse kontrollimine Reformierakonnas?


Ma ei oska sellele vastata. [- - -]


••Kas teie isiklikult olete küsinud erakonnale annetusi? Kui jah, siis kunas ja kelle käest?


Jah, olen korduvalt erakonna siseüritustel annetuste tegemist küsinud. Mulle ei meenu, et ma oleksin väljaspool erakonda kolmandatelt isikutelt annetusi küsinud.


••Kas te olete isiklikult Silver Meikaril palunud teha Reformierakonnale annetusi? Kui jah, siis kunas ja millises summas?


Ma ei välista, et ma olen temaga rääkinud ja palunud teha temal annetusi, kuid millisel ajahetkel ja millises summas, seda ma ei oska öelda. Tavaliselt rääkisin isikuga teemal, kas ja kui palju ja millisel ajal on isikul võimalik annetada. Ei küsinud kunagi konkreetset summat.


••Kas te olete palunud Silver Meikaril annetada enda nimel Reformierakonnale S. Meikari jaoks teadmata päritoluga raha, mis ei pärine Silver Meikari enda vara hulgast?


Kindlasti mitte ei ole ma seda palunud teha.


••Kas te olete kunagi rääkinud Silver Meikariga tema isiklikest annetustest?


Ma ei mäleta. [- - -]


••Kas teie olete kolmandatele isikutele andnud sularaha, et nad selle Reformierakonnale annetaks? Kui jah, siis mis asjaoludel, millist päritolu raha andsite?


Ei ole andnud kolmandatele isikutele sularaha selleks, et nad selle erakonnale annetaks.


••Kas teile on keegi pakkunud või andnud sularaha, et teie selle enda nimel Reformierakonnale annetaksite või kolmandatele isikutele edasi annaks annetamise eesmärgil?


Ei ole sellist asja kunagi juhtunud.


••Kas teie olete Silver Meikarile andnud sularaha, et ta selle Reformierakonnale annetaks? Kui jah, siis kellelt pärinevat raha, kunas?


Ei ole andnud talle raha. [- - -]


••Kas olete isiklikult annetanud Reformierakonnale raha? Kui jah, siis millal, millise summa ja kust pärines antud raha?


Jah, olen annetanud korduvalt, millal ja kui palju, seda ei oska öelda konkreetselt.


K. Lillole esitatakse aruanded erakonnale laekunud vahendite kohta. Lillo selgitab kahe aasta jooksul kokku 101 300 krooni annetamise kohta, et raha tuli tema sissetulekutest, tegu oli isikliku rahaga ja see pärines pangakontolt.


Minu annetused olid seotud erinevate asjadega, 2009. aastal võisid need olla minu isiklikud valimiskulude katted KOV valimistel. 2008. ja 2010. aastal käisin Ameerika Ühendriikides vaatlemas presidendivalimisi ja õppimas, kuidas läbi viia valimiskampaaniat, ning osad minu annetused võisid olla antud lähetuse katteks.


••Kust pärines sularaha, mis te 06.08.2010 oma isiklikule arveldusarvele summas 5000 krooni sisse maksite?


Ma ei oska seda peast öelda. Raha võis mul olla sellest, et see võis olla kogunenud, samuti võisin olla müünud midagi.


••Kust pärines sularaha, mis teie 29.12.2010 oma isiklikule arveldusarvele nr xxx summas 30 000 krooni sisse maksite?


Ma ei oska seda peast öelda. Raha võis mul olla sellest, et see võis olla kogunenud, samuti võisin olla müünud midagi.


Ülekuulamine lõpeb paari üldise küsimuse-vastusega erakonna rahastamise ja sularaha kasutamise kohta.


Lõpp: 12.41


Aeg: 10.09.2012

Keskkriminaalpolitsei


Nimi: Priit Kallakas


Algus: 14.00


Kaks nädalat varem, 27. augustil on Kallakas keeldunud ütlusi andmast.


Ülekuulamise algus möödub taas üldiste küsimuste-vastustega eelkõige Kallakase tööülesannetest ja Reformierakonna maakondliku haru struktuuri kirjeldamisest.


••Kas Tartu piirkonna organisatsiooni tasandil oli ette teada, kunas, kes ja millises summas annetuse teeb? Kui jah, siis mis asjaoludel?


Jah, võis olla küll ette teada, seda juhtudel, kui keegi ise oli rääkinud, et ta teeb annetuse, samuti U. Kruuse kaudu kuulsin mingite kulude katmise küsimuses, et konkreetsed kulud saab katta siis, kui kuupäeval x tuleb nt kodanik x annetus.


••Kas, millisest ajast alates tunnete XXX-i? Millised olid teie omavahelised suhted varem, on praegu?


XXX-i tunnen 2007. aasta riigikogu valimistest, ta oli siis üks kampaania töötajatest (tema ülesanne oli midagi reklaamindusega), siis saime väga hästi läbi, praegu ei ole me viimased kolm-neli kuud suhelnud. Pigem võib öelda, et meil olid sõbrasuhted, käisime ka niisama palju väljas.


••Kas te olete andnud XXX-ile sularaha, et ta selle Eesti Reformierakonnale annetaks? Kui jah, siis kunas, mis asjaoludel, kust pärinevat raha andsite?


Ei ole andnud XXX-ile sularaha, et ta selle Reformierakonnale annetaks.


••Kas olete andnud kellelegi kolmandale isikule sularaha, et ta selle Eesti Reformierakonnale annetaks või kolmandale isikule edasi annaks? Kui jah, siis kunas, mis asjaoludel, kust pärinevat raha andsite?


Ei ole andnud kellelegi kolmandale isikule sularaha Reformierakonnale annetamiseks või siis kolmandale isikule edasi andmiseks.


••Kas olete isiklikult annetanud Eesti Reformierakonnale raha? Kui jah, siis millal, millise summa ja kust pärines raha?


Olen teinud kaks annetust, üks oli 10 000 krooni ja teine oli 2000 krooni ja annetused tegin ajavahemikul 2009–2010, täpselt ei oska öelda. Raha pärines minu enda vahenditest. 10 000-kroonisest summast oli enamus raha minu isiklik raha, kuid mingi väike osa antud summast oli 2009. aastal mingi peo kolmandate isikute osavõtutasu. Kolmandate isikute raha oli minu käes sellepärast, et tõenäoliselt mina kogusin ürituse raha. Ühe inimese osavõtutasu traditsiooni kohaselt oli 100 krooni, ma ei oska öelda, kui paljude inimeste raha võis minu käes olla (kogu peol võis olla 30–40 inimest). Ajal, kui ma 10 000 krooni annetasin, olid Tartu piirkonnal võlgnevused ja U. Kruuse palus annetuste tegemist erakonnale, peale mida otsustasin erakonda toetada. Minu annetus oli mõeldud erakonna toetamiseks.


••Kust pärines sularaha, mis te 17.11.2009 sularaha sissemaksena summas 10 000 krooni oma isiklikule arvelduskontole sisse maksite?


(P. Kallakasele esitatakse tema arvelduskonto väljatrükk – ülekuulamise protokolli lisa nr 1.) Tegemist oli minu kogutud rahaga, mis oli mul kodus sahtlis, antud raha panin kokku koos kolmandate isikute osavõtutasudega ja kandsin oma isiklikule arveldusarvele.


••Kas teie käest on keegi palunud teha annetusi Reformierakonnale? Kui jah, siis kes, kunas ja kas on räägitud midagi ka summadest, palju võiks annetada?


Jah, piirkonna esimees on kutsunud üles nii mind kui piirkonna teisi liikmeid tegema annetusi. Ma ei mäleta, et Kruuse oleks annetusi küsides mingitest summadest rääkinud. [- - -]


••Kas teile on pakutud tundmatu päritoluga raha, et see enda nimelt Reformierakonnale annetada või kellelegi kolmandale isikule edasi anda?


Mulle ei ole pakutud tundmatu päritoluga raha.


••Kas te olete viimase nelja aasta jooksul saanud kelleltki sularaha suuremas summas kui 2000 krooni korraga? Kellelt, mille eest ja mis eesmärgil?


Kui, siis vanaemalt või emalt sünnipäevakingituseks, summasid ei oska öelda.


••Kas teate isikuid, kellele on pakutud tundmatu päritoluga raha, et nad selle erakonnale annetaksid?


Ei tea selliseid isikuid. [- - -]


••Kas soovite midagi lisada?


Mulle tundub absurdne kahtlustuses toodud asjaolu, et raha minu poolt XXX-ile anti üle autos, tegelik olukord oli selline, et ei olnud minul autot, samuti ei olnud XXX-il autot, samuti ei olnud erakonna poolt mulle antud ajal antud autot kasutada.


Lõpp: 15.30


Aeg: 26.09.2012

Keskkriminaalpolitsei


Nimi: Kalev Lillo


Algus: 14.00


••[- - -] Kas olete nõus vastama uurija poolt esitatavatele küsimustele?


Jah, olen nõus täiendavalt vastama uurija poolt esitatud küsimustele.


••Palun selgitage teile esitatud dokumendi sisu, mis on saadetud teile elektronposti aadressile XXX-ilt 26.04.2010 kell 19.50 pealkirjaga 50. Mida tähendavad antud kirjas esitatud numbrid?


(K. Lillole esitatakse Eesti Reformierakonna kontori aadressil Tallinn, Tõnismägi 9 24.05.2012. a läbiotsimise käigus äravõetud elektroonilise teabe vaatlemise tulemusel Kalev Lillo postkastist leitud fail pealkirjaga „50”, kiri saadetud XXX-ilt Kalev Lillole 26. aprillil 2010 kell 19.50 – ülekuulamisprotokolli lisa nr 1.)


Päris täpselt ei mäleta, võib eeldada, et isikute nimede taga on isikute isikukoodid. Isikute nimed XXX, ZZZ, CCC, VVV, BBB ei ole mulle tuttavad, mina isiklikult ei tunne neid, ma ei oska vastata, kas nad on Reformierakonnaga seotud. Isikukoodide taga olevate numbrite puhul võib olla tegemist summadega, mis on annetuse summad, täpselt ei tea. Kirja saatja XXX-i tunnen väga hästi, ta on olnud pikka aega erakonna Põlvamaa organisatsiooni juht. XXX võis mulle saata sellise meili põhjusel, et anda märku, millised isikud ja millises summas annetuse teevad. Seda ma ei oska öelda, kas räägitakse juba tehtud annetustest või tulevastest annetustest. Kirjas olevad annetuste summad: 17, 10 jne puhul arvan ma, et tegelikkuses on summad tuhandetes kroonides, kuid täpselt ei oska öelda. XXX võis konkreetse kirja mulle saata asjaoludel, et ilmselt olen ma temaga kunagi annetamise teemal rääkinud, et inimesed võiksid võimalusel annetada, ja ilmselt on XXX teatanud mulle, et ta on leidnud inimesed, kes on võimelised erakonda toetama. Mida täpselt kirja pealkiri 50 tähendab, seda ma ei oska öelda, kuid kui isikute isikukoodide taga olevad summad kokku lüüa, siis tuleb annetuse summa kokku „50”. Ma ei mäleta, et mul oleks XXX-iga olnud konkreetselt juttu annetamise summast.


••Palun selgitage teile saadetud dokumendi sisu, mis on saadetud teie elektronposti aadressile ZZZ-i poolt 03.05.2010 kell 19.52 pealkirjaga „Annetus”.


(K.Lillole esitatakse Eesti Reformierakonna kontori aadressil Tallinn, Tõnismägi 9 24.05.2012. a läbiotsimise käigus ära võetud elektroonilise teabe vaatlemise tulemusel Kalev Lillo postkastist leitud fail pealkirjaga „Annetus”, kiri saadetud ZZZ-ilt Kalev Lillole 3. mail 2010 kell 19.52 – ülekuulamisprotokolli lisa nr 2.)


Kui lugeda pealkirja, siis kiri on annetuse kohta. Arvan, et tegemist on jällegi isikutega, kes on olnud valmis tegema annetuse erakonnale selles summas, mis on nende isikukoodi taha märgitud. Isikud ZZZ, XXX, CCC, VVV, BBB ja NNN on mulle tuttavad isikud ja ma tean neid, kuna töötasin aastatel 1996–1999 Jõgeva linnapeana ja ma puutusin nende isikutega tööalaselt kokku. XXX on Jõgeva MKO juht, CCC on Puurmanni vallavanem, nende kahega oli 2010. aastal olemas aktiivsem kontakt, teiste nimekirjas nimetatud isikutega ei olnud. Isik VVV on mulle võõras, ei tunne sellist isikut.


Arvan, et kirjas toodud summad isikute nimede taga tähendavad võimalikke annetamise summasid, seda ma ei oska öelda, kas tegemist on juba tehtud annetustega või alles tulevad annetused. Summad 15, 10 jne võivad minu arvates tähistada tuhandeid kroone, s.o 15 000 krooni, kuid täpselt ei tea.


Ma ei oska öelda, mida kirja koostaja on mõelnud lausega: vaba 15,0. Kui liita kõik isikute taga olevad summad kokku, siis on võimalik, et olen ZZZ-iga varasemalt läbi rääkinud mingi summa, mis võiks annetusena tulla, ja ZZZ on selle väljendiga tahtnud öelda, et 15,0 summas pole ta veel annetajaid leidnud.


ZZZ-il ei olnud mingit aruandluse kohustust minu ees, arvan, et tõenäoliselt olin varem ZZZ-iga rääkinud annetamisest ja ta oli öelnud mingi summa, millise summa ulatuses leiab ta annetajad, ning antud kirjaga andis märku, et on leidnud konkreetsed annetajad.


Seda olen ma kõigile inimestele rääkinud, kellega olen annetuste tegemisest rääkinud, et kõik annetused peavad olema seadusega kooskõlas ja tehtud ülekande teel.

KES ON KES JA MILLES TEDA KAHTLUSTATI

Silver Meikar

võtmetunnistaja


Silver Meikar polnud kriminaalasjas üldse kahtlustatav, isegi kuigi tunnistas üles, et on Reformierakonnale annetanud raha, mille päritolu ta ei tea. Kogu saaga läks käima tema Postimehes ilmunud arvamusartiklist ja prokuratuur algatas kriminaalasja puhtalt selle tõttu, et keegi erakonna juhtivtöötajatest oli teda mahitanud ja pimedat raha vahendanud.


Kahtlusalused muidugi kahtlevad Meikari motiivides. 2011. aasta valimistel riigikogu ukse taha jäänud Meikar olla kurtnud oma näruse palga üle ja loogika ütleb, et kui Kristen Michal ja Kalev Lillo oleksid lahkunud (peale ministriameti) ka veel riigikogust, oleks Meikar saanud jälle kõrgepalgalisele tööle.


Kristen Michal

kahtlustatav


Reformierakonna endist peasekretäri, praegust justiitsministrit Kristen Michalit süüdistas Silver Meikar selles, et tema kaudu liikusid kõik anonüümsed, keelatud annetused. Sisuliselt vaid Meikari väidete järgi tegutses Michal niimoodi: ta helistas 2009. aasta novembris Meikarile, küsis, kas too sooviks erakonnale annetada, ja lubas organiseerida vastava rahasumma. Seda tegi Michal väidetavalt veel hiljemgi.


Seega kahtlustati Michalit erakonna juhtivtöötajana erakonna majandustegevusele seadusega kehtestatud piirangute rikkumises. Üks aspekt oli selles, et ta ka allkirjastas annetuste aruanded, justkui teades, et asi pole korrektne.


Kalev Lillo

kahtlustatav


Lillot süüdistasid tunnistajad selles, et tema oli see tegelane, kes raha inimestele üle andis, seetõttu samamoodi oli kahtlustusepisoodiks „erakonna majandustegevusele ja varale seadusega kehtestatud piirangute rikkumine”. Niisiis nii selle vahendamine kui ka sarnaselt Michaliga teadlikult vara tegeliku päritolu varjamine.


Lillo juhtis väidetavate kuriteoepisoodide ajal erakonnas piirkondlikku arendusdivisjoni ja seetõttu figureerib tema nimi ka Priit Kallakase kahtlustusepisoodis – tema oli nimelt Tartu arendusjuhina töötades Lillo alluv.


Priit Kallakas

kahtlustatav


2009. aasta sügisel Reformierakonna Tartu arendusjuhina töötades pani Priit Kallakas ühe tunnistaja sõnul toime üpris sarnase skeemiga kuriteo, milles kahtlustati ka Kalev Lillot ja Kristen Michalit. Kuna Kallakas töötas ka juhtivtöötajana, siis tema olevat vahendanud raha ühele erakonna liikmele, et too paneks selle oma arveldusarvele ja kannaks seejärel parteile annetusena üle.


Kallakase kahtlustusepisood kirjeldab kaht korda, kui ta pakkus – esimest korda 5000 krooni ja teist korda 10 000 krooni – sularaha, mille teine erakondlane lõpuks oma arve kaudu annetas. Tegelikult mainib Priit Kallakast tunnistajana ka Silver Meikar. Kallakas oli temalegi helistanud ja annetamise kohta küsinud, kuid Meikar öelnud talle, et Lillo ja Michal on temaga juba rääkinud.


Kalle Palling

kahtlustatav


Kalle Pallingut kahtlustati kahes erinevas asjas. Esimene neist oli sõbrale raha andmine, et too selle oma nime all erakonnale üle kannaks. Muidu olnuks kõik nii nagu näiteks Meikari puhul (et annetajat ennast ei kahtlustata), aga probleem oli selles, et Palling ise kvalifitseerub erakonna juhtivtöötajaks.


Teine kahtlustus on juba keerulisem ja karmim. Nimelt rääkis teine kahtlustusepisood sellest, et Palling avaldas oma äripartneritele survet teha erakonnale sularahas annetusi, et Palling ise suudaks biolagunevate kilekottide sissevedamise jaoks seadustesse mingi soodustuse välja rääkida. Riigikogulasest Palling otseselt seda raha pangaarvele ei kandnud, kuid tühja sest – igapidi oleks selline tegevus olnud kvalifitseeritav pistisena.

Allikas: EPL Online