Savisaare linnapea ametist kõrvaldamine jõustus

Harju maakohtu ja Tallinna ringkonnakohtu määrused korruptsioonikahtluse alla langenud Edgar Savisaare Tallinna linnapea ametist kõrvaldamise kohta jäävad lõplikult jõusse, kuna riigikohus ei võtnud Savisaare kaitsja vandeadvokaat Oliver Nääsi määruskaebust teisipäeval menetlusse.

«Meil on kahju, et see otsus niipidi langetati, olime seisukohal, et ametist kõrvaldamise meetme kasutamine polnud vältimatult vajalik,» kommenteeris vandeadvokaat Oliver Nääs.

«Palume kindlasti jaanuari lõpus kohtul uuesti hinnata, kas ametist kõrvaldamise alused jätkuvalt esinevad. Selleks ajaks on prokuratuuril olnud võimalik läbi viia kõik toimingud ka tunnistajatega ning loodetavasti ei nähta Edgar Savisaare linnapea kohuste täitmisel enam ohtu kriminaalmenetlusele. Samas võib prokuratuur ka igal ajal varem selle meetme tühistada kui olukorda selliseks hindab,» lisas Nääs.

Nääsi sõnul soovis ta vaidluse viia riigikohtusse, kuna tema väitel ei ole kaitsjatele selgitatud, millistele asjaoludele tugineb hinnang, et Edgar Savisaar võib mõjutada tunnistajaid. «Samuti ei ole esitatud kaitsjatele tõendeid, mis seda väidetavat ohtu kinnitaksid. Selline inkvisitsiooniline menetlus ei võimalda Edgar Savisaarel ega tema kaitsjatel riigiprokuratuuri väidetele vastu vaielda,» on Nääs öelnud.

Riigikohus leidis siiski, et Nääsi esitatud määruskaebuse menetlusse võtmiseks puudub põhjus.

Tallinna ringkonnakohus jättis oktoobri keskel jõusse Harju maakohtu määruse Savisaare ametist kõrvaldamise kohta. Ringkonnakohus nõustus riigiprokuratuuri seisukohaga, et kriminaalasja eeluurimise huvides on põhjendatud Savisaare kõrvaldamine meeri ametist. Sellega jättis ringkonnakohus Savisaare kaitsja määruskaebuse rahuldamata.

Harju maakohus arutas Edgar Savisaare ametist kõrvaldamise taotlust 24. septembril ning otsustaski 30. septembril, et Savisaar tuleb linnapea ametist kõrvaldada. Kohus leidis, et Savisaarele esitatud kahtlustus on suures osas põhjendatud.

Oliver Nääs märkis Tallinna ringkonnakohtus määruskaebuse arutelul, et Savisaare Tallinna linnapea ametist kõrvaldamiseks puudub igasugune põhjus. Maakohtu määruses puuduvad põhjendused, mis puudutasid ohtu, et Savisaar hakkaks linnapea ametis eeluurimist mõjutama, märkis Nääs kaebuses, lisades, et maakohtu põhjendused on üldsõnalised ja ebapiisavad. Samuti ei nähtu riigiprokuratuuri taotlusest asjaolusid, mis tingiksid vajaduse Savisaar ametist kõrvaldada, leidis Nääs.

«Harju maakohtu määrusest pole aru saada, milles seisneb mõjuvõim, mille abil saaks kahtlusalune tunnistajaid mõjutada,» märkis Nääs kaebuses, rõhutades Savisaare kauaaegset kõrget positsiooni ühiskonnas. Ühtlasi tõi Nääs välja Savisaare suure mandaadi linnapeaks saamisel. «Savisaare ametist kõrvaldamine riivab demokraatia põhimõtet, kuigi Savisaar ei ole linnapea ametisse rahva poolt valitud,» märkis Nääs.

Kaitsja osundas, et Savisaare ametist kõrvaldamisel puudub praktiline eesmärk. «Juhul, kui Savisaarel oleks olnud soov linnaametnikke mõjutada, oleks tal olnud selleks piisavalt aega enne tema ametist kõrvaldamist,» leidis Nääs.

Riigiprokurör Laura Vaigu sõnul on Savisaare ametist kõrvaldamine jätkuvalt vajalik ja põhjendatud, kuna tõendid viitavad, et jätkuvalt on oht, et Savisaar võib tunnistajaid mõjutada. Et on oht, et Savisaar võib tunnistajaid mõjutada, ei ole pelgalt hüpoteetilist laadi, vaid tuginevad kogutud tõenditele, märkis Vaik oktoobris ringkonnakohtus.

«Leiame, et Savisaare ametist kõrvaldamine on jätkuvalt põhjendatud. Paljudes episoodides on tunnistajateks Savisaarele alluvad isikud linnavalitsusest,» rääkis Vaik oktoobris Tallinna ringkonnakohtus.