Riigikontroll: omavalitsuste äriühingud vältisid riigihankeid

28.04.2010

Riigikontrolli auditist ilmnes, et paljud valdade ja linnade asutatud äriühingud on oma oste sooritades jätnud riigihanke tegemata. Need äriühingud tõlgendasid riigihangete seadust viisil, mis selle nõudeid neile justkui ei laiendaks, teatas riigikontroll. Nii riigikontrolli kui ka rahandusministri hinnangul esineb kõigi auditeeritud ühingute tegevuses avaliku huvi aspekt, mistõttu nad oleks pidanud korraldama riigihankeid. Ettevõtete kohalikest omavalitsustest omanikud ei saanud pahatihti aru, et läbipaistev ja konkurentsi soodustav tegutsemine aitab vähendada ettevõttes nii raiskamist kui ka korruptsiooniohtu. Osa äriühinguid eiras seadust täielikult Täielikult eirasid auditeeritutest riigihangete seadust Tallinna linnale kuuluv AS Ida-Tallinna Keskhaigla, kes oli auditeeritud perioodil ehk 2008. aastal teinud oste 385,6 miljoni krooni ulatuses (ilma käibemaksuta), Pärnu linna omanduses olev AS Taastusravikeskus Estonia 44 miljoni ja Kuressaare linna enamusosalusega Saaremaa Golfi AS 9 miljoni eest. Ülejäänud kontrollitud ühingud olid hankemenetlusi korraldamata kulutanud suuremateks ostudeks kokku vähemalt 42,8 miljonit krooni ja pakkumisi võrdlemata teinud väiksemaid oste 16,8 miljoni krooni eest. Omavalitsused ei nõustu riigikontrolliga Tallinna ja Pärnu linnavolikogu, AS Ida-Tallinna Keskhaigla ning AS Taastusravikeskus Estonia ei nõustunud riigikontrolli järeldusega, et nimetatud aktsiaseltsid on riigihangete seaduse tähenduses hankijad ja oleks auditeeritud perioodil pidanud riigihankeid korraldama. Tallinna linnavolikogu teatas riigikontrollile, et riigihangete seaduse jõustudes esitas linnakantselei päringu rahandusministeeriumile seaduse rakendamise kohta, kuid vajalikke juhtnööre ei saanud. AS Taastusravikeskus Estonia sõnul on äriettevõtte eesmärk teenida kasumit ning see ei täida oma majandustegevuses mitte ühtegi ülesannet avalikes huvides. Saaremaa Golfi AS teatas, et ei korraldanud teenuste ja kaupade ostmiseks riigihankeid tulenevalt advokaadibüroo antud õigusarvamusest, mille kohaselt ettevõte ei vastanud hankija määratlusele riigihangete seaduse tähenduses. Hankijad ei täitnud seaduse nõudeid Kokku sooritasid Eesti valdade ja linnade ühingud 2008. aastal rohkem kui 4,8 miljardi krooni eest oste. Analüüsinud eelnevalt 30 ühingu oste, valis riigikontroll auditeerimiseks välja 19 ühingut. Murettekitavalt palju oli hankijaid, kes ei täitnud ka lihtsamaid riigihangete seaduse nõudeid. Näiteks rikkus kohustust teavitada avalikkust väiksematest ostudest veebilehe või ajalehe kaudu 14 auditeeritut ja kohustust esitada riigihangete registrile aruanne 13 auditeeritut. Riigihangete seadust muudeti Riigikontroll peab äärmiselt kahetsusväärseks, et riigihangete seadus kehtis ligi kolm aastat kujul, mis andis suurele hulgale kohaliku omavalitsuse asutatud äriühingutest võimaluse arvata, et riigihangete seadus neile ei kohaldu. Riigikogu muutis seda olukorda soosiva sätte ära aprillis. Seadusemuudatus korraldab ümber riigihangete valdkonna järelevalve, lõpetades riigihangete ameti tegevuse. Riigikontrolli arvates peab seadusemuudatusega kaasnema, et rahandusministeerium lahendaks ka seaduse rakendamise sisulised probleemid üheselt ja arusaadavalt.