Reformierakondlase vastus korruptsiooniuuringus osalemisele: kuna probleemi ei näe, siis pole ka lahendust pakkuda

17.10.2013

Kohalike valimiste eel viis ühing Korruptsioonivaba Eesti erakondade ja valimisliitude hulgas läbi küsitluse, et saada ülevaade kandideerijate arvamustest korruptsiooni ennetamisel ja tõrjumisel kohalikes omavalitsustes.

Vastuseid laekus 34, sealhulgas 15 valimisliitude esindajatelt, 14 Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esindajatelt, 2 IRL-i esindajatelt, üks Keskerakonna ja Reformierakonna esindajatelt ja üks üksikkandidaadilt, teatas ühing.

„Asjaolu, et vastamise aktiivsus oli äärmiselt madal eriti erakondade esindajate osas, välja arvatud SDE, näitab ühingu hinnangul ühelt poolt erakondade üleolevat suhtumist kodanikuühiskonda," ütles ühingu Korruptsioonivaba Eesti juhatuse esimees Jaanus Tehver. "Teisalt näitab passiivsus seda, et parteid kas ei pea korruptsiooniga võitlemist piisavalt oluliseks või ei oma selles valdkonnas selgeid seisukohti.“

Näiteks Reformierakonna nimekirjadest tuli kogu Eesti peale vaid üks vastus, mis nägi välja nii (kirjapilt muutmata): "Mina ei näe probleemi! Kuna probleemi ei näe, siis pole ka lahendust pakkuda!"

Sisuliste vastuste seast ilmneb, et suurimate korruptsiooni põhjustajatena näevad kandidaadid huvide konflikti ja omavalitsuse juhtimise läbipaistmatust, ametnikkonna politiseeritust ja poliitilise kultuuri madalat taset. Muret teeb nn omade eelistamine. Lahenduste seas nimetatakse enim elanikkonna teadlikkuse tõstmist, õiguse edasiarendamist ja poliitiliste ametikohtade kaotamist. Ühingule teeb heameelt, et valimisliitude vastuseid tuli üle Eesti.

Vastuste pinnalt on kõige terviklikum ja põhjalikum nägemus nii probleemidest kui lahendustest SDE-l.

Ühing analüüsib vastuseid oma edaspidise tegevuse planeerimiseks ja edasisteks tegevusteks korruptsiooni ennetamisel kohaliku omavalitsuse tasandil.