Prokurör tahab Kõpu endise vallavanema kuueks kuuks vangi saata

Juba kevadest väldanud kohtuprotsess Kõpu endise vallavanema Tõnu Kiviloo, temale kuuluva ettevõtte ja mitme koostööpartneri üle sai sel nädalal lõpu ning nüüd tuleb kuu aega oodata kohtu otsust.

Prokuröri hinnangul on kohtualuste süü tõendatud ning protsessi peategelasele Kiviloole küsis süüdistaja nelja aasta pikkust vangistust. Reaalselt vanglas tuleks eksvallavanemal olla kuus kuud. Kaitsja hinnangul pole Kiviloo sooritanud ühtegi kuritegu ning kohtualune tuleks õigeks mõista.

Lisakaristusena palus prokurör Kiviloole mõista kolmeks aastaks keelu töötada riigi- või omavalitsusasutuses või organis või avalik-õiguslikus juriidilises isikus, kui talle on pandud haldamis-, järelevalve- või juhtimisülesanded või varaliste väärtuste liikumist korraldavad ülesanded.

Üks kohtualune võttis prokuröri esitatud süüdistuse omaks

Ettevõtja Enn Arivale palus prokurör mõista rahalise karistuse 150 päevamäära ehk 2010 eurot ning ühe aasta ja kuue kuu pikkuse tingimisi vangistuse kaheaastase katseajaga. Ettevõtja Sven Reissile palus prokurör mõista üheaastase tingimisi vangistuse ühe aasta ja kuue kuu pikkuse katseajaga.

Tõnu Kiviloole kuuluvale äriühingule Kõpu Kõrtsitalu palus prokurör mõista rahalise karistuse 20 000 eurot ning mittetulundusühingule Viljandimaa Mõisad rahalise karistuse 8000 eurot.

Viljandimaa Mõisate esindajana kohtu all olnud Tiia Kallase puhul palus prokurör kriminaalmenetluse lõpetada, sest tema süü on väike ja puudub avalik menetlushuvi. Kallasele ei ole prokuratuuri hinnangul otstarbekas kriminaalkaristust kohaldada. Küll aga kohustub Kallas maksma riigituludesse 2500 eurot.

Prokuratuur lisas, et Kallase roll kuriteo toimepanemises oli formaalne, ta tegutses täielikult Kiviloo juhtimisel ja järgis tema korraldusi. Samuti võib prokuratuuri hinnangul Kallase puhul süüd vähendava asjaoluna näha seda, et ta oli ainuke, kes andis kohtus ristküsitluse käigus ütlusi, mis haakuvad teiste tõenditega.

Prokuratuur arvestas ka seda, et Kallas tegutses kuriteos kaudse tahtlusega ja ta on karistusregistrisse kandmata. Samuti ei ole alust arvata, et ta võiks edaspidi jätkata kuritegude toimepanemist.

Advokaadid paluvad kohtul oma kaitsealused õigeks mõista

Kõikide kohtualuste kaitsjad leidsid, et nende klientide süü pole tõendatud, ja nad palusid oma kaitsealused õigeks mõista. Tõnu Kiviloo ütles Sakalale, et ei taha enne kohtuotsuse väljakuulutamist juhtumit kommenteerida.

Lõuna ringkonnaprokuratuur süüdistab Kõpu vallavanemat toimingupiirangu rikkumises ning soodustuskelmuse ja omastamise toimepanemises.

Süüdistuse kohaselt seisnes toimingupiirangu rikkumine valla tehingute korraldamises tema endaga seotud ettevõtetega aastatel 2009–2014. Samuti süüdistatakse Tõnu Kivilood Kõpu vallalt vara ja esemete, näiteks mööbli, kütuse ja raha omastamises, millega tekitati vallale kahju üle 10 000 euro. Teda süüdistatakse ka kahe soodustuskelmuse toimepanemises aastatel 2011–2013. Need olid seotud riikliku toetusraha taotlemisega ja nendega tekitati riigile kahju ligi 80 000 euro ulatuses.