Prokurör: Ossipenko remontis olematuid tänavaid

Prokurör Kalmer Kask kinnitas eile Viru maakohtus niinimetatud Kohtla-Järve linnajuhtide protsessil, et uurimine tuvastas, kuidas linn maksis Nikolai Ossipenko firmale N&V mitme aasta vältel tööde eest, mida tegelikult ei tehtud, ning remonditud said tema sõnul isegi need tänavad, mida olemaski pole.

Eile algas Viru maakohtus praeguseks neli aastat uuritud ja kohtus oodanud kriminaalasja arutamine, kus peategelasteks on Kohtla-Järve linnapea Jevgeni Solovjov ning endine aselinnapea ja kunagine linnapea Jüri Kollo. Aga ka tervise tõttu kohtu alt pääseva Nikolai Ossipenko firma N&V.

Väidetavad juurdekirjutused

Üks süüdistuse osa puudutab aastatel 2006-2009 Kohtla-Järve linna ja N&V vahel kehtinud tänavate remondi, haljastuse ning Raudi kalmistu hooldust käsitlevat lepingut, mille maht lähenes toona 228 miljonile kroonile ehk 14,6 miljonile eurole (summa siin ja edaspidi ei sisalda käibemaksu).

Leping määras ära auguremondi, teekatte pindamise ning tänavate kapitaalremondi mahud ja ulatuse. Uurimine tuvastas, et lepingu raames toimusid ulatuslikud juurdekirjutused ja võltsimised. “Faktiliselt kasutas Ossipenko ära oma pikaajalisi häid suhteid linnajuhtidega, et saada N&V-le rohkem raha,” ütles Kask.

Prokuröri sõnul esitas Ossipenko linnavalitsusele tehtud tööde kohta akte, mille vastavust tegelikkuses linnavalitsus ei kontrollinud, ning selle eest oli tema sõnul otseselt vastutav toonane aselinnapea Jüri Kollo, kes ka need aktid allkirjastas, misjärel linn kandis raha N&V-le.

Nii sattus aktides märgitud tööde loetellu tänavaid, mida pole üldse olemas, ning neidki, mis ei asu Kohtla-Järve linna territooriumil. Kase sõnul tuvastasid ekspertiisid sedagi, et tööde tegemisel kasutati näiteks odavamat asfaldisegu, kui aktides märgitud, ning mitmetel juhtudel tehti remonti paberite järgi suuremal pindalal, kui teeregistris märgitud teelõigu suurus tegelikkuses on.

Linnavalitsuse ametnik avastas

Asi hakkas prokuratuuri andmetel kõrbema 2009. aasta kevadel, kui üks Kohtla-Järve linnavalitsuse teede eest vastutav naisametnik asus võrdlema aktide vastavust tegelikele töödele ning avastas juurdekirjutused. Ametnik läks selle teatega Jevgeni Solovjovi juurde, kes uurimise andmetel võttis aktid ning ametniku koostatud arvestused enda kätte, kuid selle asemel, et pärida N&V-lt aru ning ülemakstud raha tagasi nõuda, pöördus ta Ossipenko poole palvega, et see koostaks uued aktid, kust ilmnenud vead oleksid kadunud. Vanade aktide originaalid hävitati, ent ametnik, kes juurdekirjutused avastas, oli jõudnud neist vargsi koopiad teha ning praegu on need tõenditena prokuröri kohvris.

Aktide ümbertegemist tõlgendab prokuratuur dokumendi võltsimise ning võltsdokumendi kasutamisena, millega seoses süüdistatakse nii Kollot kui N&Vd ning võltsimisele kaasaaitamises Jevgeni Solovjovi.

Süüdistuse kohaselt õnnestus Ossipenkol lepingu raames oma firmale täiendavalt juurdekirjutuste pealt teenida 15 miljonit krooni, mis teeb praeguses rahas ligi miljon eurot.

Süüdistus hõlmab ka Raudi kalmistu hooldustöid, mille kohta sõlmiti 2007. aastal suurele lepingule lisakokkulepe, mis muu hulgas hõlmas ka puude raiet. Uurimismaterjalidest selgub, et kolme aasta jooksul raiuti sealt üle 5000 puu, mille eest linn maksis N&V-le 3,3 miljonit krooni (211 000 eurot). Keskkonnainspektsiooni antud eksperthinnangu kohaselt oli puitmaterjali väärtus 385 000 krooni (ligi 25 000 eurot), ent kuhu puit kadus, sellest mingeid jälgi pole. Prokuröri sõnul oli aga tegu linnale kuuluva varaga.

Süüdistused altkäemaksus

Eraldi käsitleb süüdistus Solovjovile väidetavalt antud altkäemakse. Nii paigaldas N&V 2009. aastal linnapea pojale kuuluval kinnistul, kus vanem Solovjov ka ise elab, 342 ruutmeetrit tänavakive hinnaga 180 krooni (11,5 eurot) ruutmeetri eest. Samal ajal paigaldas firma süüdistuse järgi samasuguseid tänavakive Tammiku bussipeatusesse, ent seal maksis linn Ossipenko firmale 440 krooni (28 eurot) ruutmeetri eest. Ehk siis said Solovjovid N&V-lt 59% suuruse soodustuse.

“See on vaadeldav altkäemaksuna, mis oli Solovjovile antud N&V poolt vastutasuks selle eest, et Jevgeni Solovjov pani N&V huvides toime ebaseaduslikke tegusid,” väitis prokurör Kask.

Samuti puudutab altkäemaksusüüdistus 2009. aasta suvel Solovjovide Ahtmes asuval krundil varjualuse ehitamist. Seda tegi ehitusettevõte Värimal ning ekperthinnangu järgi oli tööde maksumuseks 52 600 krooni (umbes 3400 eurot). Mingeid märke selle kohta, et Solovjov oleks firmale selle töö eest tasunud aga prokuratuuri väitel pole. Firma esindaja Vjatšeslav Safonov väitis eile, et tegemist oli kasutatud materjaliga, mis oleks muidu läinud prügimäele, ning Solovjovi poeg maksnud talle tööde eest 20 000 krooni (umbes 1300 eurot) sularahas.

Prokurör aga väidab, et tegemist oli altkäemaksuga selle eest, et Solovjov aitas Värimalile kätte mängida lasteaia Kirju-Mirju remonditööd.

Altkäemaksuna tõlgendas prokuratuur ka killustiku- ja liivakoormat, mille Solovjovide õuele vedas OÜ Vekoolis. Süüdistuse kohaselt palus linnapea firma juhti, et see ei küsiks raha, lubades teisiti tasuda, ning mängis ettevõttele väidetavalt kätte ühe hanke.

Veel sisaldab süüdistus nelja juhtumit, kus väidetavalt Jevgeni Solovjovi isiklikul korraldusel mängiti ehitus- ja remonditöid kätte konkreetsetele firmadele ning kus kõik hankes osalejad olid võitjas juba eelnevalt kokku leppinud.

Keegi süüdistatavatest eile süüd omaks ei võtnud. Solovjov väitis, et hangetega tegeleb linnas komisjon. Mis aga puudutab teede remonti, siis tuleb tema sõnul põhjalikult prokuröri tõendeid uurida, et selgitada tõde. Värimali kohta mainis ta, et ettevõte sai linnalt hoopis 100 000 krooni (6400 eurot) trahvi, kuna ei jõudnud töödega tähtajaks valmis.

Solovjovi kaitsja Raul Palmaru ütles, et süüdistus on kokku pandud eesmärgiga saada mingigi paragrahv Kohtla-Järve linnavalitsuse töötajaile külge pookida.

Ka N&V ning Ossipenko kaitsja Jüri Leppik viitas süüdistuse poliitilisusele. “Pole kahtlust, et tegu on poliitilise protsessiga või poliitilise maiguga protsessiga.”

Täna jätkub kohus tõendite uurimisega.