Prokuratuur Keskerakonna väidetavat musta rahastamist kuriteo aegumise tõttu uurima ei hakka

Prokuratuur ei hakka uurima ekskeskerakondlase Tarmo Lausingu väiteid 2000-ndate aastate keskpaigas toimunud väidetava erakonna musta rahastamise kohta.

Riigiprokuratuuri pressiesindaja Katrin Lundi sõnul ei ole võimalik nimetatud juhtumi suhtes kriminaalmenetlust alustada, kuna võimalik kuritegu on praeguseks aegunud.

Nimelt ütleb karistusseadustiku paragrahv 81, et kedagi ei tohi kuriteo toimepanemises süüdi mõista ega karistada, kui kuriteo toimepanemisest kuni selle kohta tehtud kohtuotsuse jõustumiseni on möödunud kümme aastat esimese astme kuriteo toimepanemisest või viis aastat teise astme kuriteo toimepanemisest. Kuna tegemist on aga teise astme kuriteoga, siis ongi see nõutud tähtaeg juba möödunud.

Endine keskerakondlane ja Edga Savisaare usaldusisik Tarmo Lausing rääkis ajalehele Eesti Ekspress, et ta annetas pärast 2005. aastat peale noortekogu juhi kohalt taandumist erakonnale 250 000 krooni, mille päritolu ta ei teadnud.

"See toimus pärast noortekogu juhiks olemist (Lausing juhtis noortekogu 2005. aastani). Mulle anti erakonna tähtsa ametniku poolt raha. Seal oli 250 000 krooni ja ma pidin leidma annetajad,“ rääkis Lausing.