Põhja-Tallinna rahaasjades valitseb kaos

Tallinna linnavolikogu revisjonikomisjon leidis oma kontrollaktis, et Põhja-Tallinna linnaosavalitsus on linnaosa eelarve kasutamisel rikkunud mitmeid õigusakte.

Tallinna linnavolikogu liige Jaak Juske (SDE) rõhutas, et linnaosa reservfond on erakorraliste kulude katmiseks. «Keskerakonda kuuluv Põhja-Tallinna vanem Karin Tammemägi on aga katnud reservfondist regulaarselt linnaosa traditsiooniliste ürituste kulusid. See ei taga maksumaksjate raha läbipaistvat kasutamist,» sõnas Juske.

Revisioniaktist selgub, et Põhja-Tallinna valitsus kasutas 2014. aasta reservfondist 100%, ent vahendeid taotleti reservfondist alles siis, kui ürituse või toimingu kulutused olid reaalselt tehtud.

Kontrollijad leidsid aktis, et paljud kulud, mida linnaosavalitsus kasutas, ei olnud oma loomult erakorralised. Neid kulusid oleks saanud ette planeerida ning peaksid olema kajastatud linnaosa eelarves.

Üks sellistest kuludest oli näiteks Kroonlinna delegatsiooni kultuuriprogrammi kulu. Kuna üritus on iga-aastane ja traditsiooniline, siis oleks seda saanud kindlasti ette planeerida.

Mittetulundusühingutele Põhja-Tallinna linnaosa eelarvest eraldatud toetuste puhul on revisjonikomisjoni hinnangul kõnealuste lepingute sõlmimisel, registreerimisel ja allkirjastamisel rikutud kehtestatud nõudeid. Linnaosa ostu- ja teenusarvete kontrollimisel selgus, et mitmel puhul pole võetud hinnapakkumisi.

Jaak Juske märkis, et revisjoniakt kinnitab ajakirjanduses viimaste aastate jooksul paljastatud eelarvedistsipliini tõsiseid rikkumisi Põhja-Tallinna valitsuses. «Mitmel juhul on tekkinud kahtlus, et linnaosajuhid on kasutanud linna raha erakondliku propaganda tegemiseks.»

Põhja-Tallinna linnaosavalitsuse eelarve kasutamise kontrollakti arutab täna õhtul Tallinna linnavolikogu.