Pärnus on kohtu all juhiloa taotlemisel altkäemaksu andjad

25.01.2016

Pärnu maakohtus on käimas olevas süüasjas kohtu all kolm meest ja üks naine, keda süüdistatakse juhiloaeksamil vahendajate kaudu eksamineerijale altkäemaksu andmises.

Eeluurimisel kogutud andmetel maksis Aleksei 2012. aastal 500 eurot mehele, kes pidi Alekseile tagama, et ta igal juhul läbib juhiloa teooriaeksami. Altkäemaksu saanud mees oli vahendaja, kes jättis summast 200 eurot endale, 300 andis aga teisele vahendajale. See omakorda jättis 100 eurot endale, 200 eurot liikus aga juba maanteeameti ametnikule.

Teooriaeksamist läbisaamise garantii seisnes selles, et maanteeameti eksamineerija, kes nägi eksamineerijana arvuti taga istudes eksamineeritava eksamitulemust reaalajas, ütles eksamineeritavale, kas tema vastused valikvastustega küsimustele on õiged või valed.

Samal perioodil kasutas sama skeemi ka juhilube taotlenud Sergei, Marina ja Sten, keda kõiki ootab nüüd kohtutee.

Altkäemaksu andjate süüasja järgmine istung on 28. jaanuaril.