Paldiski endine linnapea Jaan Mölder kohtus omastamist ei tunnistanud

22.10.2012

 Harju maakohtus toimus täna esimene istung Paldiski endise linnapea Jaan Mölderi süüdistuse osas ametiisikuna toime pandud omastamises ja usalduse kuritarvitamises. Mees eitas kohtus süüd.

Kohtulik menetlus jätkub homme tõendite uurimisega, ütles Harju maakohtu pressiesindaja Delfile.


Põhja ringkonnaprokuratuur esitas juunis endisele Paldiski linnapeale Jaan Mölderile (51) süüdistuse ametiisikuna toime pandud omastamises ja usalduse kuritarvitamises.


Süüdistuse järgi koondas Mölder 2009. aasta oktoobris ja novembris vahetult enne linnapeaametist lahkumist näilikult oma lähedalseisvad ametnikud, kellest suur osa jätkas tegelikult linnavalitsuses töötamist, ja maksis neile enne töölt lahkumist ka preemiat. Ametnike ebaseadusliku töölt vabastamisega ja neile põhjendamatu preemia maksmisega sai Paldiski linn kahju kokku 87 628 eurot, teatas Põhja ringkonnaprokuratuur.


Süüdistuse andmeil koondas Mölder ajavahemikul 26. oktoober kuni 17. november 2009 ebaseaduslikult, ilma volikogu otsuseta, kuus linnaametnikku ja määras neile koondamishüvitise 52 030 eurot. Kohtueelsel uurimisel on ka tuvastatud, et kuuest koondatud ametnikust neli jätkas tegelikult Paldiski linnavalitsuses tööülesannete täitmist.


Samuti vabastas Mölder 13. novembril isikliku sooviavalduse alusel ametist kaks abilinnapead ja maksis neile kokku 5457,28 eurot lahkumishüvitist, kuigi seaduse järgi saab sellise otsuse teha ainult volikogu. Kümme päeva hiljem võttis Mölder endised abilinnapead tööle koosseisuväliste teenistujatena ja nad jätkasid sisuliselt endiste tööülesannete täitmist.


Seoses ametnike näiliku koondamisega esitati Mölderile süüdistus omastamises, täpsemalt ametiisikuna talle usaldatud võõra vara kolmandate isikute kasuks pööramises suures ulatuses ehk kokku 57 487 euro suuruses summas.


Samuti sai Mölder süüdistuse seoses sellega, et ta maksis 13. novembril 2009 kuuele ametist lahkuvale teenistujale ja allasutuse juhile kokku 30 141 eurot preemiat. Prokuratuuri hinnangul rikkus Mölder sellega avaliku teenistuse seadust, sest ametist lahkumisel määratud suurtel preemiatel ei ole töö edasisele tulemuslikkusele suunatud ergutavat ja motiveerivat mõju ning see on ebaotstarbekas.


Seoses preemiate maksmisega sai Mölder süüdistuse usalduse kuritarvitamises, mis seisnes võõra vara käsutamise õiguse ebaseaduslikus ärakasutamises, millega tekitati suur varaline kahju.


Kriminaalasja kohtueelse menetluse viis läbi Põhja prefektuuri korruptsioonikuritegude talitus ja seda juhtis Põhja ringkonnaprokuratuur.

Allikas: Delfi