Otepää koolijuht uurimise all

08.12.2012

 Eile viisid politsei- ja piirivalveameti korruptsioonikuritegude büroo töötajad Otepää vallavalitsusest kaasa hulga Otepää gümnaasiumiga seotud dokumente. Postimehe andmetel otsivad jõustruktuurid kinnitust vallas juba aastaid levinud kuulujuttudele, mille kohaselt reformierakondlasest ja vallavolinikust gümnaasiumidirektor rendib välja kooli õpilaskodu ja pistab suure osa raha lihtsalt enda tasku.


Söed hõõgusid Aivo Meema pea kohal juba oktoobris, mil mees võttis kätte, marssis vallavalitsusse ja maksis asja eest, teist taga kassasse 930 eurot sularaha. Kassa sissetulekuorderi selgitusse on märgitud õpilaskodu väljarentimine mullu 14.–25. juulil, mullu augustis ning tänavu juunis ja augustis.


Kas ja kui palju?


Miks jõudis rendiraha alles nüüd vallavalitsuse kassasse? Raha maksmise palang tekkis Meemal revisjonikomisjoni liikme Valdur Siilbeki sõnul pärast seda, kui revisjonikomisjon asus tutvuma kooli raamatupidamisega.


Muide, Siilbek on Reformierakonna liige, nagu Aivo Meemagi.


Politsei ja volikogu revisjonikomisjoni uurimine käivad kumbki oma rada, ehkki mõlema huviorbiidis on just õpilaskodu renditeenustega seonduv – prokurör kahtlustab Meemat Postimehe andmeil 2028 eur­o omastamises, komisjon tegi aga oma arvutused ja leiab vallavalitsusele esitatud aktis, et oletatavasti on kõrvaldatud summa pärast 930 euro tagasi maksmist tervelt 13 553 eurot ja 60 senti. Siilbek tunnistas intervjuus Postimehele, et summa võib olla veel mitu korda suurem.


Reformierakondlase Merlin Müüri juhitav Otepää vallavalitsus tegi juba 14. novembril, pärast 930 euro kassasse jõudmist Meemale hoiatuse finantsdistsipliini rikkumiste eest. Hoiatuses on kirjas, et Meema rikkus Otepää valla raamatupidamise sise-eeskirja ja tasuliste teenuste kohta arvestuse pidamise korda.


«Vallavalitsuse käsutuses olnud dokumentide järgi leidis tuvastamist, et osutatud tasulised teenused on jäänud osaliselt arvele võtmata ja raha vallavalitsuse kassasse õigeaegselt üle andmata,» seisab hoiatuses.


Postimehe andmetel ei pöördunud politsei poole aga sugugi reformierakondlasest vallavanem ega -volikogu esimees.


Meemat peetakse Otepääl mõjukaks ja laia sidemetevõrguga meheks. Direktor ise eelis­tas Postimehega suhelda oma esindaja, vandeadvokaat Tarmo Pilve kaudu.


Kõigepealt teatas Meema eile advokaadi vahendusel, et ei taandu üheltki ametikohalt. Mõne aja pärast ütles Pilv, et Meema peatab kuulumise volikogusse ja selle komisjonidesse, ent ei lahku gümnaasiumi direktori kohalt. Ning kõige lõpuks teatas Pilv, et Meema otsustas siiski lahkuda uurimise ajaks ka Otepää gümnaasiumi juhi kohalt.


Keeruline tõestada


Selleks ajaks oli aga vallavalitsus ja volikogu esimees Meemale juba suusõnal teatanud, et mees peab oma ametitest taanduma. Meema on lisaks Reformierakonna Otepää piirkonnarakukese juhatuse liige.


Advokaat teatas, et Meema ei nõustu revisjonikomisjoni aktis olevate kahtlustustega ja tema süütust saab tõestada käimasoleva kriminaalmenetluse käigus.


Meemale seekord langenud kahtlus kooli raha omastamises pole esimene. Advokaat Tarmo Pilve sõnul palus toonane Otepää vallavolikogu esimees juba 2009. aasta sügisel politseil uurida, kas gümnaasium müüb majutusteenust seaduslikul viisil. Politsei leidis Pilve sõnul toona, et kõik on seaduslik.


Vallavanem Merlin Müür kinnitas eile õhtul Postimehele, et politsei käis tõepoolest vallavalitsuses ja palus väljastada kõik dokumendid, mis on seotud teenuste pakkumisega Otepää gümnaasiumis alates 2008. aasta jaanuarist. Samuti tundsid politseinikud huvi revisjonikomisjoni materjalide vastu.


Postimehe valduses on üksnes ametialaseks kasutamiseks mõeldud Otepää vallavolikogu revisjonikomisjoni akt, mis kirjeldab Meema askeldusi õpilaskodu väljarentimisel.


Revisjonikomisjoni liikme Valdur Siilbeki sõnul on Meema seadusrikkumist raske tõestada, sest väidetavalt majutas direktor inimesi sularaha eest ja maksmisest jäi jälgi vähe või üldse mitte.


Üheks viisiks Meema vahele võtta oli võrrelda gümnaasiumi õpilasi toitlustava ettevõtja andmeid õpilaskodusse ametlikult majutatute hulgaga. FIE Kalju Saaremäe toitlustab ka õpilaskodus viibivaid külalisi ja sageli on juhtunud, et toitlustamist vajati ka neil nädalavahetustel, kui koolis ega õpilaskodus ei tohtinuks kedagi olla.


Näikse, et Otepääl on heas korras ja imeodavate majutushindadega võõrastemaja, mida renditaksegi välja iseäranis nädalavahetustel ja koolivaheaegadel.


Valla revisjonikomisjon paneb Meemale süüks veel seda, et koolidirektor on võtnud enda kanda valla finantsteenistuse usaldusisiku kohustused, samuti töötab tema abikaasa kooli õpilaskodus kasvatajana.


Revisjonikomisjon üritas selle keskerakondlasest esimehe Rein Vikardi sõnul jälgida Meema tegemisi alates 2010. aasta juunist. «Aga kõik see on juhtunud juba varem,» väitis Vikard. «Meie uurisime õpilaskoduga seonduvat, aga eks seal ole palju teisigi küsimusi.»


Valdur Siilbek oli seitse aastat gümnaasiumi juhtinud Meemast kõneledes otsekohene: «Koalitsioonis sõimatakse mind juba praegu, et mina õõnestan... Ma ütlesin, et kurat, tulge eile meile,» lausus ta. «Meema mängib ju selle peale, et temal pole ühtki paberit – ise majutab, ise registreerib, ise võtab raha.»


Siilbeki väitel on tal andmed ka selle kohta, et Meema jätkas ebaseaduslikku majutamist isegi siis, kui mehe tegemised olid juba revisjonikomisjoni luubi all.


Revisjoniakt


Väljavõtted


• «Käibest kõrvaldatud oletatav summa on 14 483,60 eurot, millest osa on makstud valla kassasse. 930 euro suuruse makse tegi Aivo Meema 23. oktoobril pärast seda, kui sai teada kontrolli algatamisest. Seega on hetke oletatav kõrvaldatud summa 13 553,50 eurot. Puudused on tekkinud põhiliselt sularahaarvete korral. Kas on jäetud täielikult maksmata või makstud osaliselt (näit purjetajad 23.–26.02.2012. Võetud raha 21–22 inimeselt, kuid osales 25 inimest).»


• «Suur segadus on võimlemisklubiga Rütmika – /.../ väidab, et kool teeb tasaarveldust ja sponsorlust, mis ei ole valla allasutusel lubatud. Kui vaadata külastamisi, siis on majutatud laagrite ajal ainult õpetajaid, aga lapsi pole kusagil.»


• «Tartu ujumisklubi vajab eraldi uurimist, sest külastajate arvud ei klapi ja hind ei vasta isegi põrandamajutusele.»


• «Koolis puudub igasugune raha arvelevõtmise kord ja kliendile ei anta kassa sissetulekuorderit ega sularahaarvet.»


• «23.10.2012 tehtud 930-eurose sissemaksuga tõendab Aivo Meema ise, et on raha kõrvaldanud.»


• «Gümnaasiumi õpilaste toitlustaja FIE Kalju Saaremäe toitlustab ka õpilaskodus majutatud külalisi. Toitlustaja andmed küllalt tihti ei ühti majutaja andmetega.»


• «Revisjonikomisjon on arvamusel, et Otepää gümnaasiumi direktor Aivo Meema on kahtlustatav korruptsioonivastase seaduse rikkumises.»


Allikas: Otepää vallavalitsus


Allikas: PM Online