Õiguskantsler: perearst võib pereliikmeid nimistus pidada

Perearst Eero Merilind päris õiguskantsleri käest, mis juhul pereliikmed võivad olla perearsti nimistus ja kuidas korruptsiooniohtu käsitleda, avaldame kokkuvõtte vastusest.

Õiguskantsler Ülle Madise vastas, et arst peab korruptsioonivastasest seadusest (KVS) juhinduma siis, kui ta täidab ametiisikuna avalikke ülesandeid. Seadus näeb aga ette ka erandid juhtudeks, kui toimingupiirangut kohaldama ei pea. Need erandid peaks võimaldama arstidel oma tööd mõistlikult korraldada ja tagama patsientidele tervishoiuteenuse kättesaadavuse.

Vastus täismahus on siin.

"Mõistan, et kehtiv seadus võib tekitada segadust. Arstidel ja teistel tervishoiutöötajal peab olema võimalik keskenduda ravimisele ja seda tööd ei tohiks häirida korruptsioonivastase seaduse tõlgendamise probleemid ega selle tõttu tekkivad erimeelsused. Seadusest tulenevad kohustused, mille rikkumise eest on ette nähtud karistus, peavad olema väga selged.

Seega, arst peab ametiisikuna tegutsedes arvestama toimingupiirangutega. Tal tuleb taandada ennast otsuse või toimingu tegemisest seotud isiku suhtes. Seadus näeb ette ka erandid, mil toimingupiiranguid kohaldama ei pea. Arst ei pea ennast taandama, kui näiteks teda asendada ei ole võimalik. Sellest erandist saab lähtuda perearst, kes peab nimistus olevale pereliikmele kirjutama välja ravimiretsepti või andma haiguslehe. Samuti ei pea arst ennast taandama, kui tegemist on rutiinse otsuse või toiminguga. Rutiinne tegevus võib olla näiteks tavapäraste ravijuhisest tulenevate uuringute tellimine, patsiendi järjekorda panemine või retseptide väljakirjutamine," kirjutas Madise oma vastuses.

Ta lisab, et perearst peab teenindama oma nimistus olevaid patsiente ja nimistu on seotud piirkonnaga. "Kui perearst elab oma nimistus olevate patsientidega samas piirkonnas, on suure tõenäosusega nimistus ka tema pereliikmed. Patsiendil on õigus arsti valida ning perearst ei saa seotud isikut omal algatusel nimistust välja arvata. Seega mõistan, et toimingupiirangute rakendamise nõue muudab keeruliseks eriti perearstide igapäevatöö," märkis Madise.

Loe artiklit Meditsiiniuudistes.