Nuhkimiskahtlusega riigiametis tuleb erakorraline audit

27.08.2014


Siseminister Hanno Pevkur andis täna ministeeriumi siseauditi osakonnale korralduse viia läbi erakorraline audit, kontrollimaks tänases Eesti Päevalehes toodud anonüümseid väiteid siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuses (SMIT) toimuva kohta.

„Olen andnud korralduse erakorralise auditi läbiviimiseks ja palunud auditi läbiviimisel abi nii Riigi Infosüsteemide Ametilt kui politsei teabeturbe ekspertidelt. Ootan auditi tulemusi hiljemalt kuu aja pärast ja usun, et ka SMIT ise osutab auditi läbiviimisel igakülgset abi, et Päevalehes toodud väited kontrollitud saaks,“ märkis Pevkur pressiteates.

Eesti Päevaleht kirjutas täna, et sel nädalal saatis varjunime kasutav siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuse (SMIT) endine töötaja kriitilise kirja siseministrile, siseministeeriumi kantsleritele ja SMIT-i juhtkonnale. Peamiselt langeb kriitika alla keskuse juhtimiskultuur ja korruptsioonihõnguline personalipoliitika, mille tõttu on langenud töötajate motivatsioon ning asutuse tehniline võimekus. Samuti väidab töötaja, et siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuses kuritarvitatakse nuhkvara. Tõsise probleemina toob kirja saatja välja, et näiteks operatiiv-raadioside võrgul on olemas ka tagauks. Aprillis lahkunud ekspert aga kirjutas, et Schengeni infosüsteemi valve tehnilist poolt ei tagatud ja see asendati inimvalvega.

Pevkur teatas, et kuigi lehes toodud väited esitanud SMITi endine töötaja ei soovinud seda teha oma nime alt, avalikustab ta auditi edukaks läbiviimiseks oma isiku. „Tõe väljaselgitamise huvides peaks isik olema valmis oma väiteid auditeerijatele ka selgitama. Infosüsteemidega ja eriti veel inimeste turvalisust tagavate süsteemidega manipuleerimine on väga tõsine süüdistus ja kui esitatud väited peaksid tõele vastama, peavad manipuleerimisega tegelenud inimesed oma tegude eest ka vastutama,“ rääkis Pevkur.

Auditi tähtaeg on 25. september.