Narva vallandas kahtlastele tehingutele tähelepanu juhtinud ametniku

Narva linnavõimule oli juba mõnda aega pinnuks silmas linnavara- ja majandusameti direktori kohusetäitja Tamara Luigas, kes linnavaraga sahkerdamisele ja ehitushangete kindlale seltskonnale kättemängimisele on süsteemis sees ja ka avalikult tähelepanu juhtinud. Nüüd ta vallandati.

Eelmisel suvel võeti kuueks kuuks vahi alla Narva volikogu rahanduskomisjoni esimees Fjodor Ovsjannikov, keda peetakse linnas üheks nn otsustajate ringi kuuluvaks ärimees-poliitikuks.

Ovsjannikovi huvisfääris olid linna ja linnale kuuluva sihtasutuse Narva Haigla –mille nõukogusse ta kuulub – lihtmenetlusega ehitushanked. Reeglina läksid need ühtedele ja samadele firmadele.

Luigase otsusega hakati linna kodulehel avaldama infot riigihangete kohta. Samuti selgus, et pärast vahistamisi läksid ehitushanked tunduvalt odavamaks, kui hanget välja kuulutades eeldati. Varem sellist asja ei olnud.

Ka kritiseeris Luigas linnavõimu otsust anda haljasalade hooldus sisetehinguga linnale kuuluvale ettevõttele Narva Bussiveod. Bussifirma jäi oma töödega jänni ning linn oli suvel suures osas hooldamata.

Sügisel tõstatas Luigas hoonestusõiguse küsimused. Nimelt on linn andnud ettevõtjatele hulgaliselt hoonestusõigusi ning vastavalt äriplaanidele tuli hoonestajatel teha investeeringuid. Paraku on paljud, kokku kümnetesse miljonitesse eurodesse ulatuvad investeeringuid jäetud tegemata.

Linnavõim on seda aastaid lihtsalt pealt vaadanud ega ole leppetrahve nõudnud. Tõenäoliselt on põhjus selles, et mitmete hoonestusõiguste taga on või olid kohalikud otsustajad ise, kes on raha teeninud ka hoonestusõiguste edasimüügiga. Nii võib teiste seast leida sealt praeguseks kriminaalkorras karistatud Aleksandr Moissejevi kui ka Ovsjannikovi. Moissejev on endine Keskerakonna Narva piirkonna juht, Ovsjannikov on sama partei liige ja tema nime leiab annetajate nimekirjast.

Ametniku julgus kritiseerida senist juhtimisstiili ajas aga linnajuhtidel harja punaseks.

Oktoobri lõpul kuulutati välja konkurss linnavara- ja majandusameti direktori kohale. Halduskohus tühistas konkursi, sest selgus, et Luigas oli 2008. aastal tööle nimetatud asendamaks eelmist direktori kohusetäitjat Arkadi Nikolajevit ning seetõttu ei saanud linnavalitsus uut konkurssi välja kuulutada.

Nikolajev mõisteti hiljuti pistise võtmises süüdi. Nüüd avanes Narva linnapeal Tarmo Tammistel võimalus vabastada nii Nikolajev kui ka Luigas ametist.

Linnapea Tammiste ütles, et tema koostöö Luigasega paraku ei sujunud enam. "Ma leian, et viimase poole aasta jooksul läks asi seal käest ära. Alati võib öelda, et on tegutsetud seadustest lähtuvalt või väga ausalt, aga see tõlgendus on väga kummaline, mis asi on ausus ja mis on seaduslikkus," sõnas ta.

Luigase sõnul ütleb aga avaliku teenistuse seadus, et ajutiselt äraoleva ametniku vabastamisel ametikohalt tehakse asendajale ettepanek asuda vabanenud ametikohale määramata ajaks teenistusse võetud ametnikuna. "Minu vallandamine ei olnud seaduslik," lisas Luigas.

 

Allikas: ÄP Online