Narva linnapeale esitati kahtlustus altkäemaksu võtmises

04.06.2010

Viru ringkonnaprokuratuur ja Ida prefektuur kontrollivad kriminaalmenetlusega võimalikke Narva linnavalitsuse ametnike rikkumisi, millega seoses on esitanud süüdistuse ka praegusele Narva linnapeale Tarmo Tammistele.

2001. aastal võttis Narva linnavolikogu vastu otsuse võõrandada oksjonil munitsipaalomandis olev kinnistu Narvas, Raja tänaval.

Kinnistu ostjaks kinnitati OÜ Fervesta Grupp. Vastavalt ostu-müügi lepingule pandi ostjale kohustus teha investeeringuid hoone rekonstrueerimisse ja kapitaalremonti, samuti territooriumi heakorrastusse kogusummas 12 miljonit krooni.

Investeeringud tuli teha kolme aasta jooksul. Antud kohustuse mittetäitmisel lepingus ettenähtud suuruses ja tähtajaks oli ette nähtud trahv 10 protsenti tegemata jäänud investeeringute summast. Tegelikult aga investeeringuid ei tehtud. Kontrolli lepingu täitmise üle pidi teostama müüja ehk Narva linn.

Vastavalt Narva linna põhimäärusele korraldab ja vastutab linnavalitsuse töö eest linnapea. Uurimise käigus seni kogutud andmetele tuginedes ei ole linnapea Tarmo Tammiste täitnud kohustust kontrollida eelnimetatud kinnistule tehtud investeeringute summasid.

«Praeguseks hetkeks uurimise käigus kogutud andmete põhjal saab öelda, et kohustuste täitmata jätmise eest sai linnapea aastatel 2005 kuni 2006 OÜ Aviks Trade poolt varalisi hüvesid. 1. juunil esitati linnapeale kahtlustus altkäemaksu võtmises,» selgitas Viru ringkonnaprokuratuuri pressinõunik Mari Luuk.

Altkäemaksu andmise kahtlustus on esitatud Aviks Trade juhatuse liikmele, kes on ka OÜ Fervesta Grupp juhatuse liige. Tegemist on tõenäoliselt Vladimir Saksiniga, arvestades, et Aviks Trade'l on äriregistri andmeil vaid üks juhatuse liige.

Saksini nimel on lisaks mainitutele ka OÜ Rahula, mis tegeleb matusetalituste korraldamisega.

Sama tehingu tõttu on Viru maakohus varem lõpetanud kriminaalmenetluse OÜ Fervesta grupiga seotud Narva linnavolikogu liikme Aleksandr Moissejevi suhtes, sest meest karistati varem korduvas altkäemaksu võtmises 10-kuulise vangistusega.

Samas mõistis kohus süüdi Fervesta Groupi ja selle juhatuse liikme valeandmete esitamises.

Kriminaalmenetlus juhtunu uurimiseks alustati 2009. aasta kevadel. Kriminaalasja menetlevad Viru ringkonnaprokuratuur ja Ida prefektuur.