Majanduslike huvide deklareerimine muutub elektrooniliseks

24.04.2014

Valitsus kiitis täna heaks huvide deklaratsioonide registri põhimääruse, millega muutub huvide deklareerimine ja avaldamine elektrooniliseks.

«Huvide deklaratsioonide elektrooniline täitmine ja avaldamine on väga suur samm korruptsiooniriski vähendamisel,» ütles justiitsminister Andres Anvelt.

Umbes kümme aastat tagasi oli isikuid, kes pidid oma majanduslikud huvid esitama, üle 30 000. Maist alates on neid isikuid Anvelti sõnul kuni kümme korda vähem.

Uus huvide deklaratsioonide register (HDR) annab ka avalikkusele suurema võimaluse deklareerimiskohustusega ametiisikute huvide deklaratsioonidele ligi pääseda ja huvide deklaratsioonide kontrollimine saab olema senisest sisulisem.

Huvide deklaratsioonide sisulisemaks kontrollimiseks vähendatakse ametiisikute arvu, kes on seaduse järgi kohustatud deklaratsiooni esitama ning valitsusasutuste juhtidele ja kohalikele omavalitsustele antakse õigus kehtestada deklareerimiskohustusega isikute ring.

Justiitsminister tõi välja, et deklarantide arvu vähendamisega suureneb asutuste juhtide ja volikogude vastutus teiste sisekontrolliliste meetmete kasutamisel.

«Huvide deklareerimise kohustuse määramisel peab juht jälgima ja vastutama selle eest, et deklareerimiskohustuseta ametnike puhul oleks korruptsiooni ennetamise meetmed kasutusele võetud,» selgitas Anvelt.

Uues huvide deklaratsioonide registris täpsustatakse esitatavate andmete ulatust, näiteks lisandub kohustus esitada senisest laiemalt ametniku ärihuvid, loetleda ajutiselt deklarandi kasutuses olnud ja välismaal asuvad varad ning samuti laieneb deklareeritavate soodustuste ring.

Deklaratsioon tuleb täita tööle asumisel, edaspidi kord aastas ja töölt lahkumisele järgneval aastal.

Huvide deklaratsioonide registrile pääsevad e-maksuameti keskkonna kaudu ligi nii deklarandid, kontrollijad kui avalikud kasutajad.

HDR on sidustatud teiste riiklike andmekogudega ja on suures osas eeltäidetav nendest pärinevate andmetega, mis lihtsustab ka deklaratsiooni esitamist.

Huvide deklaratsiooni esitamine toimub sarnaselt eeltäidetud maksudeklaratsiooni esitamisele, HDR asub maksu- ja tolliameti hallatavas keskkonnas.

Esimesed elektroonilised huvide deklaratsioonid peavad olema esitatud käesoleva aasta 31. maiks. Kõik esitatud deklaratsioonid on põhilises osas avalikud.