Maakohus mõistis Toobali, Laasi ja Onksioni süüdi

Harju maakohus mõistis eraviisilise jälitustegevusega seonduvalt täna süüdi keskerakondlased Priit Toobal ja Lauri Laasi ning nende kaasosalise Ivor Onksioni. Samuti mõisteti rahaline karistus Keskerakonnale juriidilise isikuna.

Eraviisilisele jälitustegevusele ja sõnumisaladuse rikkumisele kihutamises, samuti dokumendi võltsimises süüdistatud Toobalile mõistis kohus karistuseks üheaastase tingimisi vangistuse 3-aastase katseajaga. Samades asjades, välja arvatud dokumendi võltsimises, süüdistatud Laasi karistuseks jäi 9 kuud tingimisi vangistust 3-aastase katseajaga.

Võõrale meilikontole sisenemise ning e-kirjadega tutvumise ja nende edastamise tõttu süüdistuse saanud Onksionile mõistis kohus rahalise karistuse 640 eurot. Samuti sai rahalise karistuse - 10 000 eurot - Keskerakond.

Harju maakohus kuulas septembri keskel Toobali ja Laasi süüasja osaliste viimast sõna. Nii Toobal kui ka Laasi kinnitasid viimases sõnas, et pole midagi kuritegelikku korda saatnud ja leidsid, et kohus peaks nad õigeks mõistma. Juba varasemalt oma süüd osaliselt tunnistanud Onksion kinnitas aga septembris, et on kannatanult Hannes Rummult vabadust palunud.

Riigiprokuratuur esitas saadikupuutumatuseta jäänud keskerakondlasest riigikogu liikmetele Priit Toobalile ja Lauri Laasile kuriteosüüdistuse ja saatis nad kohtu ette, samuti sai juriidilise isikuna süüdistuse Keskerakond.

Riigiprokuratuur esitas aprillis Toobalile ja Laasile süüdistuse eraviisilisele jälitustegevusele ja sõnumisaladuse rikkumisele kihutamises ehk selles, et nad kallutasid linnavolikogu nõunikuna töötanud Ivor Onksioni ebaseaduslikult sisenema Hannes Rummu meilikontole ja edastama neile seal olevaid e-kirju.

Samuti esitas prokuratuur Toobalile süüdistuse dokumendi võltsimises, sest kahtlustuse kohaselt võltsis ta viit Keskerakonna kassa sissetuleku orderit, mis kajastavad kokku 11 030,28 euro ulatuses sularahaannetusi, mida tegelikult ei tehtud. Lisaks sai Toobali kui erakonna juhtivtöötaja ja pädeva esindaja tegevusega seoses süüdistuse juriidilise isikuna Keskerakond.

Riigikogu võttis märtsi lõpus õiguskantsler Indrek Tederi ettepanekul Keskerakonda kuuluvatelt riigikogu liikmetelt Lauri Laasilt ja Priit Toobalilt süüdistuse esitamiseks saadikupuutumatuse.