Korruptsioonivastase seaduse eelnõu läbis riigikogus esimese lugemise

18.04.2012

Täna läbis riigikogus esimese lugemise uus korruptsioonivastase seaduse eelnõu, mis muudab avaliku sektori korruptsiooni ennetamise sisulisemaks ja paindlikumaks. 

Riigikogus uue korruptsioonivastase seaduse eelnõu tutvustanud justiitsminister Kristen Michal sõnas, et korruptsiooni esineb nii avalikus kui erasektoris ning üldisemalt võiks seda kokku võtta võimu või positsiooni kuritarvitamisena erahuvides, üldise huvi ja teiste isikute õiguse vastaselt. Samuti ei pea korruptsioon alati olema varalise tulemusega, see võib olla näiteks ka ebaausa eelise või soodustuse saamine kasvõi haridusele või ravivõimalustele juurepääsul, teatas justiitsministeerium.
 
„Kindlasti tasub mõista, et korruptsiooni on keeruline uurida. Tegu on keeruka peitkuritegevusega, mille ühe juhtumi avastamiseks ja lahtiharutamiseks võib minna palju inimeste töötunde aastate vältel. Kõik me mõistame, et korruptsiooni negatiivsest mõjust hoolimata ei ole sellel tihti otsest ohvrit – maksumaksja raha või inimeste laiem huvi ei tule kaebama. Nagu ei jää sellest kuriteost pea kunagi ka maksumaksja raha maha lebama või ei tule avalikkuse ette mõne afääri osaline kaebama, et see tundub ebaeetiline,“ lausus minister.
 
Ministri sõnul on Eesti valinud korruptsiooni ennetamisel paljuski euroopaliku ja põhjamaise tee. „Üldisemalt on kaks põhimõttelist valikut. Esimene on ennetav, kahjusid ära hoidev, avalikkusele toetuv ja ausat ühiskonda järjekindlalt loov tee. Teine on suunatud pigem karmile politseilisele kontrollile ja tugevatele meetmetele ning eeldab selleks suurt sisejulgeoleku ressursi kasutamist. Eesti, nagu ütlesin, valis esimese tee - euroopaliku ja põhjamaise,“ ütles Michal.
 
„Deklareerimise kohustuse filosoofiline mõte on ju tegelikult anda signaal – hea deklarant, Sa oled otsustaja, tee oma otsuseid ausalt ning avalikusta oma huvid, et ka teised võiksid olla veendunud, et sa näid aus ja oled aus. Lõpuks on alati ka võimalik, kui tekib avalikkusel põhjendatud kahtlus, teda kontrollida tavapäraste menetlustega,“ ütles justiitsminister ja lisas: “Ennetamine ongi kõige tõhusam ja kuluefektiivsem meede nii korruptsiooni, kuritegevuse üldisemalt kui ka kasvõi tervisehädade vastu võitlemisel. Alternatiiv on alati tegeleda vaid nö. järelnoppimisega ja küsida iga sellise juhtumi puhul, et huvitav, miks nii läks.“.
 
Justiitsminister Kristen Michali sõnul määrab uus korruptsioonivastane seadus täpsemalt deklareerimiskohustusega inimesed ja deklaratsioonide sisu ning 2014. aastast alates muutub elektroonilise registri tõttu lihtsamaks ja kiiremaks ka huvide deklareerimine. „Uue seadusega muutub eeltäidetud deklaratsioonide täitmine deklareerijatele mugavamaks ning samas ka avalikkusele lihtsamini jälgitavaks. Varade deklareerimisel muutub edaspidi näiteks deklareeritavaks ka vara, mis on deklareerija kasutuses üle kahe kuu aastas nagu ka kõik mittemajanduslikud asjaolud, mis võivad sisaldada korruptsiooniohtu,“ ütles minister ja jätkas: „Sellisteks mittemajanduslikeks huvideks võivad olla nii kõrvaltegevus, millel võib olla seos tema järelvalvatava valdkonnaga, aga näiteks ka seos mõne huvigrupiga.“.
 
Justiitsminister ütles eelnõud iseloomustades, et tegemist on väga põhjalikult, Hea Õigusloome põhimõtete vaimus läbi arutatud eelnõuga, mis läbis kooskõlastusringi kokku kolm korda ning selle tulemusel korrigeeriti oluliselt näiteks deklarantide ringi, deklaratsioonide kontrollimise õigusi ja muudeti seda, kuidas tuleb käituda ametiisikule pakutud soodustustega. „Mul on hea meel, et meie partnerid ja kolleegid selle eelnõu ettevalmistamisel nii aktiivselt kaasa mõtlesid ja selle lõplikku versiooni oma panuse andsid – tõhus võitlus korruptsiooniga on üks selle valitsuse prioriteete,“ sõnas Michal.
 
Uue korruptsioonivastase seaduse eelnõu koostamisel on kasutatud mitmete riikide praktikat ja rahvusvaheliste organisatsioonide juhendites ja uurimustes esitatud soovitusi, kohandades neid Eesti situatsioonile. Erinevad korruptsiooniteemalised uuringud ning ka näiteks ametnike huvidekonflikti ennetamiseks vajalik käsiraamat on leitav aadressilt www.korruptsioon.ee
 
Allikas: Delfi