Korruptsioonis süüdistatav Narva volikogu liige: mis korruptsioon? Keegi meist pole isiklikku kasu saanud!

Narva linnavolikogu liige Aleksei Voronov leiab, et linna asutuste juhtimisega seotud kaheksale volikogu liikmele korruptsioonivastase seaduse rikkumise osas kahtluse esitamine ei puuduta tegelikult korruptsiooni, kuna mingit isiklikku kasu nad ei saanud. Opositsioonilisse fraktsiooni kuuluv Andres Kutti leaib aga, et korruptsioon on linnas suureks probleemiks.

„Taotlesime sotsiaalministeeriumi soovil tervishoiule Euroopa raha, aga projekt ei läinud läbi ja raha me ei saanud.” märgib Voronov. „Lisaks hääletasin SA Narva haigla nõukogu liikmena uue tervisekeskuse hoonestusõiguse osas. Ja seda nimetatakse huvide konfliktiks?” on Voronov nördinud. „Me oleme tegutsenud ainult Narva huvides,” leiab ta.

Artikkel jätkub...