Korruptsioon omavalitsustes: antakse, võetakse, küsitakse

Vastvalitud omavalitsused saavad peagi rahandusministeeriumilt juhendi, kuidas ennetada korruptsiooni. 2016. aastal registreeriti Eesti omavalitsustes 11 korruptsioonijuhtumit, enim neist Tartumaal.

Pärast 15. oktoobri kohalikke valimisi jäi Eestis järele 79 omavalitsust, mis on senistest märksa suuremad. Selle kohta, kas korruptsiooni tekkeks on soodsam pinnas pigem väikeses või suures omavalitsuses, leidub erinevaid seisukohti. Üks mõtteviis on see, et väike omavalitsus on korruptsiooniohtlikum, sest kõik tunnevad kõiki. Teine teooria ütleb jälle, et seal on ka kogukonna kontroll tugevam.

“Elu on näidanud, et sisemised kontrollimehhanismid ja revisjonikomisjonid on ebatõhusad. Olukord ei taha paraneda — sageli ei soovita isegi lubada revisjonikomisjoni opositsiooni esindajaid,” ütles Riigikontrolli peakontrolör Airi Mikli.

Järgnevalt meie omavalitsustes valitsevatest peamiselt kahest korruptsioonitüübist ning mullustest juhtumitest lähemalt.

Artikkel jätkub