Komisjon: linna raha eest valimiseelsete reklaamide tegemine oli ebaeetiline

Riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni sotsiaaldemokraadist juhi Andres Anvelti sõnul jõudis komisjon täna üksmeelselt seisukohale, et kohalike valimiste eel end linna raha eest reklaaminud poliitikud käitusid ebaeetiliselt.

Komisjon analüüsis kolme juhtumit Tallinnas ja üht Tartus, mille puhul oli kahtlus, et tegemist oli avaliku raha eest tehtud valimisreklaamiga. Tartus oli uurimise all triatloni reklaam, Tallinnas aga kampaania «Tallinn liigub» ning Hiiu staadioni ja Põhja-Tallinna ehitusplaane tutvustavad plakatid, mis eksponeerisid ka valimistel kandideerinud linnajuhte.

Anvelt ütles Postimehele, et tänaseks jõudsid kõigi erakondade esindajad ühisele seisukohale, et nende juhtumite puhul käitusid poliitikud ebaeetiliselt ning seadsid ennast linna raha eest teiste kandidaatidega võrreldes paremasse positsiooni.

Samas märkis ta, et komisjon saab anda juhtumitele üksnes üldise hinnangu. «Me pole õiguskaitseorgan, meie hinnang saab olla, kas nii on kohane poliitikutel käituda või mitte, ja antud juhul me leiame, et ei ole, niimoodi käituda ei tohi. Loodan, et meie selge sõnum aitab tulevikus taolisi juhtumeid ära hoida,» ütles ta.

Anvelti hinnangul võib probleem, miks politsei pole olnud selliste juhtumite menetlemisel aktiivne, peituda uues avaliku teenistuse seaduses, mida ei kohaldata enam valla- ega linnajuhtidele. Nii teebki komisjon tema sõnul parlamendi põhiseaduskomisjonile ettepaneku kaaluda, kas vaja oleks seadusemuudatusi. Samuti soovitab erikomisjon tema sõnul arutada riigikontrolli rolli laiendamist omavalitsuste kontrollimisel.