Kohus mõistis Villu Reiljani altkäemaksu vahendamises süüdi

Harju maakohus kuulutas täna otsuse, millega mõistis Villu Reiljani (64) süüdi altkäemaksu vahendamises.

Kolmandat korda korruptsioonikuriteos süüdi mõistetud Reiljan sõlmis riigiprokuratuuriga kokkuleppe, et pääseda vanglakaristusest. Reiljanile mõisteti kokkuleppemenetluse raames rahaline karistus 347 päevamäära ulatuses summas 33 034,40 eurot.

Reiljanile varasemalt tingimisi mõistetud vangistus jäeti täitmisele pööramata ja rahaline karistus viiakse täide iseseisvalt.

Süüdimõistmisega kaasneb kohustus tasuda riigituludesse sundraha 705 eurot.

Juhtiv riigiprokurör Steven-Hristo Evestus ütles, et tegu on väga kahetsusväärse juhtumiga, arvestades, et Villu Reiljan mõisteti täna korruptsioonikuriteoga seonduvalt süüdi juba kolmandat korda.

«Antud juhtumi puhul tuleb arvestada, et kuriteo toimepanemise hetkel nägi seadus pistise vahendamise eest ette rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistuse. Prokurörina olen seisukohal, et sel kolmandal korral on Reiljan oma süüd tunnistanud ja andnud kohtu ees süüdistusega kattuvaid ja sisulisi ütlusi, mis andsid aluse pidada läbirääkimisi, mis päädisid tänase süüdimõistva kohtuotsusega ja summalt arvestatava rahalise karistusega,» kommenteeris Evestus.

Katkend Reiljani tunnistusest

«Ma eksisin ja ma pean tunnistama, et on piinlik kolmandat korda siin seista ja anda vastuseid asjas, mis võiks olemata olla,» sõnas Harju maakohtus tunnistajapinki läinud Reiljan.

/-/

«Mul oli üks konjak antud jõulukaardiga. Andsin need üle ja ütlesin ka seda, et boss (Vello Kunman – toim) teatab, et ta on nõus Keskerakonda toetama 20 000 euroga. Siis me rääkisime üldpoliitilistest teemadest. Siis ma rääkisin ka Vello Kunmani murest, et tal on tunne, et teda takistatakse asjatult.»

-Mis Savisaar ütles?

«Et raha on ikka vaja parteil, mis on ka täitsa loogiline.»

-Milline oli linnapea reaktsioon kirjeldusele?

«Tema ütles mulle niimoodi, et asja uuritakse, et võib-olla annab klaarida.»

/-/

«Edgar Savisaarega jäi jutt, et keegi tema funktsionääridest võtab ühendust, kui nad on huvitatud. Ma ütlesin, et kui on huvitatud, siis Vello Kunman on isiklikult nõus toetama 20 000 euroga.»

Riigiprokuratuur süüdistas Reiljanit altkäemaksu vahendamises Vello Kunmanilt Edgar Savisaarele. Linnapea nõustus MTÜ-le Eesti Keskerakond kui kolmandale isikule vara lubamisega selle eest, et ta oma ametiseisundit kasutades korraldab Tallinnas Sihi 108 ehitustegevuse jätkamise lubamise. Kohtueelse menetluse käigus täpselt tuvastamata ajal ja kohas 2014. aasta detsembris leppisid Reiljan ja Kunman kokku, et Reiljan vahendab Savisaarele altkäemaksu lubamist.

Kokkuleppe järgi pidi Reiljan vahendama Savisaarele Kunmani lubadust toetada MTÜ-d Eesti Keskerakond 20 000 euroga selle eest, et Savisaar, kasutades oma ametiseisundit, korraldab ehitusloa tingimuste rikkumisest hoolimata aadressil Sihi 108 paikneva eramu ehitustööde jätkamise võimaldamise Tallinna linnaplaneerimise ameti ametnike poolt.

Süüdistuse järgi toimus 15. detsembril 2014 Tallinna linnavalitsuses linnapea töökabinetis kohtumine Savisaare ja Reiljani vahel. Kohtumise käigus vahendas Reiljan Savisaarele oma tööandja, AS Silikaat Grupp juhatuse liikme Vello Kunmani soovi, et Savisaar korraldaks Tallinna linnavalitsuse juhina ehitusloa tingimuste rikkumisest hoolimata aadressil Sihi 108 paikneva eramu ehitustööde jätkamise võimaldamise. Samuti vahendas Reiljan Edgar Savisaarele Vello Kunmani lubamist toetada vastutasuna Edgar Savisaare poolt tema ametiseisundi kasutamise eest MTÜ-d Eesti Keskerakond 20 000 euroga.

Edgar Savisaar, Villu Reiljan ja Vello Kunman olid ühel meelel, et lubatud vara on vastutasuks Savisaarele tema ametiseisundi kasutamise eest kirjeldatud eesmärkidel. Savisaar nõustus Kunmani poolt ja Reiljani vahendusel esitatud vara lubamisega MTÜ-le Eesti Keskerakond kui kolmandale isikule oma ametiseisundi kasutamise eest. Samuti nõustus linnapea andma selleks alluvatele Tallinna linnavalitsuse ning linna ametiasutuste ametnikele vastavasisulised juhised.

Kohtuprotsess teiste eelkirjeldatud teos süüdistatavate isikute üle jätkub.