Kohus mõistis korruptsioonis süüdistatud Jõhvi poliitiku Niina Neglasoni ja haiglajuht Tiiu Sepa õigeks

30.06.2020

Viru maakohus mõistis  õigeks korruptsioonikuritegudes süüdistatud Jõhvi endise volikogu esimehe Niina Neglasoni ja ettevõtja Tiiu Sepa ning talle kuuluva osaühingu Corrigo.

Kohtunik Astrid Asi poolt tehtud kohtuotsuse kohaselt ei leidnud prokuratuuri poolt Negalsonile esitatud süüdistused altkäemaksu võtmises ja toimepiirangu rikkumises suures ulatuses kinnitust, nagu ka Tiiu Sepale ja osaühingule Corrigo esitatud süüdistus altkäemaksu andmises.

Kohtunik Astrid Asi ütles kohtuotsust kommenteerides, et antud kohtuasjas leidis küll kinnitust süüdistuses toodud episood toimingupiirangu rikkumises, kui OÜga Corrigo lepingulises suhtes olnud Neglason volikogu liikmena hääletas Corrigole Kaare 3 ruumide rentimise poolt, ent täitmata oli tehingu suure ulatuse tingimus ning tegu võis olla väärteoga. See aga aeguks kolme ja poole kuu pärast, mistõttu pole tõenäiline jõuda lahendini väärteomenetluses.

Kohus mõistis süüdistatavad täielikult õigeks kõigis episoodides, leides, et need pole tõendamist leidnud.

"Lõppkokkuvõttes pole kohtule esitatud veenvaid, et ebaõiguskokkulepe Niina Neglasoni ja Tiiu Sepa vahel oli," teatas kohtunik Asi.

Prokurör Kalmer Kask ütles, et prokuratuur kaalub otsuse edasikaebamist. Sellest teatamiseks kohtule on aega 7 päeva ning sellest omakorda 8 päeva kaebuse esitamiseks.

Prokuratuur süüdistas Tiiu Seppa ja Corrigot altkäemaksu andmises Niina Neglasonile, kes lepingu alusel ekspertarstina töötades oli samal ajal Jõhvi volikogu esimees ning süüdistuse kohaselt pooldas tervisekeskuse rajamist Jõhvi ja hääletas volikogus valla kasutult seisvate ruumide Corrigole rendile andmise poolt. Prokuratuur tõlgendas Neglasoni Corrigolt töötasu saamist seetõttu altkäemaksuna.

Samuti puudutas altkäemaksusüüdistus Neglasoni ämma, kes saab Corrigos hooldusteenust: prokuratuuri arvates maksis Neglason teenuse eest põhjendamatult teistest soodsamat hinda. Üks süüdistuse episood puudutab ka 15 eurot maksnud Neglasoni hammaste röntgenülesvõtet, mille Sepp tahtis altkäemaksuna väidetavalt Neglasonile kinkida, ehkki Neglason selle eest tasus.

Protsessi käigus loobus prokurör Kalmer Kask süüdistuse osast, mis väitis, et ekspertarstina Corrigole töötukassa tellimusel töövõime ekspertiise teinud Neglasonil oli võimalus teistest arstidest rohkem tööd teha ja seega ka teenida − mis olevat olnud altkäemaks suures ulatuses. 

Täna õhtupoolikul toimuval Jõhvi vallavolikogu istungil esitab uus koalitsioon Niina Neglasoni Jõhvi vallavolikogu esimehe kandidaadiks.