Kilk pettis Eesti Energiat kaks korda

Eesti kõige väärtuslikuma firma Eesti Energia nõukogu liige Rein Kilk oskas ettevõtet lüpsta kaks korda. Esmalt kauples ta välja ligi viie miljoni eurose tehingu, millega riigifirma ostis Werolilt katlamaja ja ehitas sinna kõrvale elektrijaama. Teiseks lasi Kilk sel elektrijaamal Werolile külma ja sooja müüa ning jättis arved tasumata.

Eesti Energia nõue pankrotipesas on 0,4 miljonit elektri ning külma- ja soojaenergia eest, mida uus jaam tootis. Maksmata arved on detsembrist 2011 kuni aprillini 2012.

Üks Eesti Energia juhatuse liige ütles eravestluses, et Weroli äriplaan oli laitmatu, mistõttu seesuguseid väikesi projekte otsiv firma pidas ideed ehitada elektrit ning soojust ja külmaenergiat tootev koostootmisjaam igati heaks äriks.

«Ka pangad pidasid Weroli koostootmisjaama heaks ideeks ja rahastasid seda,» kaitses ta investeerimisotsust.

Eesti Energia sõlmis Weroliga lepingu jaanuaris 2011, kaks kuud hiljem sõlmiti ehitusleping. Kilk müüs esmalt Weroli katlamaja Eesti Energiale 540 000 euroga. Eesti Energia väikekoostootmise juht Innar Kaasik ütles, et praegu on katlamaja tehase uuele omanikule tagasi müüdud ja saadud selle eest umbes samas suurusjärgus summa. Koostootmisjaama turbiin aga on enampakkumisel. Energiafirma investeeris sinna 4,3 miljonit eurot, mis tuleb suures osas kahjumisse kanda, sest Weroli uus omanik peab selle toodangut liiga kalliks.

«Pakkumused on võimalik teha kogu varale korraga või hoonestusõigusele ja koostootmisjaama seadmetele eraldi. Ostuhuvilisi on seni olnud mitu, ent jätkame müügiprotsessiga kiirustamata ja suhtleme huvitatutega otse, et saada müügist õiglast hinda,» ütles Kaasik.

Kilk istus kõige selle toimumise ajal rahumeeli Eesti Energia nõukogus, võttis vastu nõukogu liikme tasu ja vastutas selle eest, et energiafirma väärtus tõuseks.

Kilk lahkus Eesti Energia nõukogust 2013. aasta märtsis omal soovil. Pärast nõukogust lahkumist rääkis ta, et küllap leidub teisigi inimesi, kes oma tarmukusega saavad Eesti Energiat aidata.