Kapo pidas korruptsioonis kahtlustatavana kinni Eesti Energia Tehnoloogiatööstuse tootmisjuhid


Reedel pidasid kaitsepolitsei töötajad Jõhvis kinni Eesti Energia Tehnoloogiatööstuse (EETT) tootmisdirektori ja tootmisjuhi, keda kahtlustatakse altkäemaksu võtmises. Prokuröri taotlusel võttis Viru maakohus mõlemad mehed päev hiljem vahi alla.

Kahtlustuse kohaselt võtsid 59-aastane Ago ja 43-aastane Alexey oma ametipositsiooni ära kasutades koos ja korduvalt altkäemaksu selle eest, et nad aitasid altkäemaksu lubanud ja andnud isikutega seotud ettevõtetel võita EETT korraldatud hankeid. Korruptsioonikahtluste uurimisel tegid prokuratuur ja kaitsepolitsei koostööd Eesti Energia sisekontrolliosakonnaga, teatas Viru ringkonnaprokuratuur.

Kaitsepolitsei peadirektori asetäitja Eerik Heldna peab majandusjulgeolekut ohustava korruptsiooni tõkestamist oluliseks. «Kõrgetasemeline korruptsioon on otseselt põhiseaduslikku korda õõnestav nähtus, kuna annab Eesti suhtes ebasõbralikele sise- ja välisjõududele võimaluse mõjutada korrumpeerunud ametnike kaudu riigi jaoks strateegiliste otsuste langetamist;» selgitas Heldna. «Energiajulgeolek ja -sõltumatus on kõigi lääneriikide julgeolekuteenistuste teravdatud tähelepanu all.»

2013. a jaanuarist on kaitsepolitsei ühe põhiülesandena sätestatud strateegilise ohuna ametialaste kuritegude ja korruptsiooni ennetamine ja tõkestamine. Kaitsepolitsei on ka varasemalt andnud hinnangu, et riigi osalusega ettevõtetes on kõrge korruptsioonirisk just erinevatel hangetel. Riigi osalusega äriühingutes ja mittetulundusühingutes toime pandavad korruptsioonikuriteod on kaitsepolitsei uurimisalluvuses alates 29. septembrist 2011, kui Vabariigi Valitsus andis määrusega julgeolekuasutusele selleks õiguse ja kohustuse.

Kriminaalasja muid menetlusandmeid ei ole käesoleval hetkel võimalik uurimise huvides avalikustada.