Kaitsepolitsei pidas kinni Võru kohtuniku

21.05.2010

Eile pidasid kaitsepolitseiameti töödajad kinni Tartu maakohtu Võru kohtumaja juhi Vambola Olli, keda kahtlustatakse korduvas altkäemaksu võtmises ja teadvalt ebaseaduslike kohtulahendite tegemises.

Riigiprokuratuuri pressiesindaja Kadri Põldaru kinnitas, et kohtunik on tõepoolest kahtlustatavana kinni peetud. Menetlustoimingute läbiviimiseks peeti kinni ka altkäemaksu andmises ja ebaseadusliku kohtulahendi tegemisele kaasaaitamises kahtlustatav mees.

Kohtuniku kinnipidamise aluseks olid kahtlustused karistusseadustiku § 294 lg 2 p 1 ja § 311 järgi kvalifitseeritavate kuritegude toimepanemises. Seega kahtlustab kaitsepolitsei kohtunikku altkäemaksu võtmises vähemalt kahel korral. Samuti selles, et kohtunik lõpetas süüteo menetlemise ebaseaduslikult.

Kriminaalmenetlust juhib riigiprokuratuur ja viib läbi kaitsepolitseiamet. Kriminaalmenetluse huvides ei pea prokuratuur võimalikuks anda täiendavaid kommentaare.

Riigiprokuratuuri avalike suhete talituse nõuniku kohusetäitja Carol Merzin ei välistanud, et lähitundidel võib saabuda ka otsus võtta Olli kuni kuueks kuuks vahi alla.