Ilves: omavalitsused teevad palju eksimusi teadmatusest

04.03.2010

President Toomas Hendrik Ilves leidis, et riigikontrolli abi omavalitsustes korruptsiooniohu vältimisel on väga vajalik, sest ilmselgelt on mitmes omavalitsuses ses osas tehtud eksimusi.

«Ma ei üldista, sest enamus valla- ja linnajuhte teevad oma tööd ausal meelel ja pühendunult, ent ilmselgelt on mitmetes omavalitsustes toimunud palju eksimusi, neist suur osa küll teadmatusest. Riigikontrolli abi on siin väga vajalik,» leidis president Ilves tänasel kohaliku omavalitsuse ja regionaalarengu ümarlaua töökoosolekul.

Korruptsiooniohu ennetamisest valdades ja linnades rääkis riigikontrolli kohaliku omavalitsuse auditi osakonna peakontrolör Airi Mikli. President Ilves tunnustas riigikontrolli tegevust, rõhutades korruptsiooni ennetamise tähtsust.

«Meie riigi maine ja välisinvesteeringute ulatus sõltub ka sellest, milline on korruptsiooni ulatus omavalitsustes, aga samuti sellest, kui ulatuslikuna korruptsiooni tajutakse, kuigi paberite järgi näib kõik korras olevat,» ütles riigipea.

Vabariigi Presidendi kohaliku omavalitsuse ja regionaalarengu ümarlaud koosneb maakondlike omavalitsusliitude ja nende katusorganisatsioonide esindajatest. Ümarlaua ülesanne on anda riigipeale soovitusi regionaalarengut puudutavates küsimustes.